Dokumentdatabas

12st

Kongressen är Teatercentrums högsta beslutande organ och behandlar styrelsens verksamhetsberättelse för mandatperioden 2017-2019 och...

Bilaga till Teatercentrums mångfaldspolicy. Här samlar Teatercentrum tips och förslag på några av de många olika verktyg som...

* Samtliga logotyper är i .png i 300ppi

Här samlar Teatercentrum information kring kollektivavtalet, aktuella avtal och matnyttiga dokument kring arbetsgivarfrågor.