Bibu

Bibu är Sveriges viktigaste mötesplats, en offentlig scenkonstbiennal och ett branschmöte för, med och om professionell scenkonst för barn och unga.

Teatercentrum äger tillsammans med Svenska Assitej biennalen bibu –Sveriges viktigaste mötesplats för, med och om professionell scenkonst för barn och unga. Bibu är en offentlig scenkonstbiennal och ett branschmöte för, med och om professionell scenkonst för barn och unga. Bibu AB är bolaget som driver bibu och det ägs till lika delar av Teatercentrum och Svenska Assitej. Vartannat år utses och presenteras svenska och internationella föreställningar som exemplifierar scenkonstens samtida tongivande idéer och tillvägagångssätt.

Läs mer på bibu.se

Nästa bibu

13-16 maj 2020 i Helsingborg