Bibu

Bibu är Sveriges viktigaste mötesplats, en offentlig scenkonstbiennal och ett branschmöte för, med och om professionell scenkonst för barn och unga.

Teatercentrum tillsammans med Svenska Assitej äger Bibu AB, som driver Bibu – scenkonstbiennal för barn och unga. Vartannat år samlas alla som jobbar med scenkonst för barn och unga tillsammans med över 1000 barn och unga för att uppleva fyra fullspäckade dagar med det bästa, spetsigaste och mest intressanta från Sveriges scener och från världens alla hörn.

Historik

Den första biennalen anordnades 2006 i Lund, då ägarorganisationerna Teatercentrum och Svenska Assitej samt våra bidragsgivare såg att det saknades en nationell arena för att diskutera scenkonst för barn och unga. Ett uppdrag formulerades och Bibu skapades. Uppdraget innehåller även en internationell utblick. 

2013 flyttade Bibu från Lunds kommun till Helsingborgs stad, något som möttes av positiva reaktioner från biennalens besökare samt att Helsingborgs miljö och möjligheter (boende, rekreation, shopping) är en positiv förbättring. 

Den första biennalen i Helsingborg 2014 fick stort genomslag i media och i sociala flöden och satte Helsingborg på kartan och i medvetandet på Kultursverige. Helsingborgs stad konstaterade efter biennalens genomförande: ”Bibu genererade flertalet positiva effekter för Helsingborg 2014. Turistekonomi skapades. Stadens kulturhus samlades tillsammans under ett gemensamt projekt samtidigt som Sveriges kulturelit kom på besök och uppmärksammade Helsingborg. Vidare skapades en framtida plattform för scenkonst för barn och ungdomar i Helsingborg.”