Om oss

Teatercentrum är en bransch-och arbetsgivarorganisation för fri professionell scenkonst. Teatercentrum samlar idag nära 100 fria teatrar som genomför över 10 000 föreställningar för mer än 700 000 personer varje år.

Teatercentrum arbetar på ett nationellt, regionalt och lokalt plan för att vara en stark röst för den fria teaterkonsten i Sverige och för att ge sina medlemmar stöd i arbetsgivar-och organisatoriska frågor. Teatercentrums uppdrag är att öka kännedomen om den fria professionella teaterkonsten och dess villkor och att verka för förbättrade förutsättningar för medlemsteatrarna i hela Sverige.

Verksamheten bedrivs både ur ett samlande nationellt perspektiv och ur ett regionalt perspektiv. Teatercentrums kanslier finns Stockholm, Göteborg, Piteå och Malmö. Därtill en nationell verksamhetsledare i Stockholm samt en konsulent barn och unga och ekonom i Malmö.

Verksamhetsplan

Teatercentrum:

  • Förmedlar och synliggör sina medlemsteatrar.
  • Driver kulturpolitiska frågor och verkar för att medlemsteatrarnas ekonomiska förutsättningar förbättras.
  • Arbetar med avtals- och arbetsgivarfrågor
  • Stärker sina medlemmar genom att skapa mötesplatser för kompetenshöjning.

Årsberättelser

Mer information om Teatercentrums verksamhet och projekt finner du i Teatercentrums årsberättelser, varv de senaste årens finns för nedladdning i vår Dokumentdatabas. För information om Teatercentrums verksamhetsberättelser från tidigare år kontakta Teatercentrums huvudkontor.

Samverkan

Teatercentrum deltar i flera lokala, nationella och internationella nätverk, är representerad i olika styrelser samt samverkar med andra centrumbildningar och branschorganisationer. Teatercentrums nätverk och samarbeten syftar till att skapa förutsättningar för organisationen och våra medlemmar att vara delaktiga i vad som sker på teaterområdet och utveckla samarbetsprojekt, konstnärligt såväl som kulturpolitiskt.

Finansiärer

Teatercentrum har under året erhållit statliga medel för verksamheten från Statens Kulturråd samt regionala anslag från Västra Götalandsregionen, Kultur Skåne, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten, Jämtlands läns landsting, Västernorrland läns landsting, Region Östergötland och Västmanlands läns landsting. Teatercentrum har under året erhållit projektbidrag från Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Kultur Skåne, Halmstads kommun, Stockholms stad och Region Västerbotten.