Om oss

Teatercentrum är de fria professionella teatrarnas samarbets-, intresse- och informationsorganisation. Teatercentrum samlar idag drygt 100 fria teatrar som genomför över 10 000 föreställningar för mer än 700 000 personer varje år.

Teatercentrum arbetar nationellt, regionalt och lokalt för att vara en stark röst för den fria teaterkonsten i Sverige. Teatercentrum är en av 13 centrumbildningar som alla verkar för att stärka det fria professionella kulturlivet.

Teatercentrums kanslier finns STOCKHOLM, GÖTEBORG, LULEÅ och MALMÖ. Därtill en nationell verksamhetsledare samt en kommunikatör och ekonom i södra.

Teatercentrum erhåller stöd från Statens Kulturråd samt regionala anslag från bl.a. Västra Götalandsregionen, Kultur Skåne, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Östergötland, Region Stockholm och Region Västmanland. Utöver det finansieras Teatercentrum av diverse regionala och kommunala projektbidrag  samt medlemsavgifter.

Verksamhetsplan

Teatercentrum:

  • Förmedlar och synliggör sina medlemsteatrar.
  • Driver kulturpolitiska frågor och verkar för att medlemsteatrarnas ekonomiska förutsättningar förbättras.
  • Arbetar med avtals- och arbetsgivarfrågor
  • Stärker sina medlemmar genom att skapa mötesplatser för kompetenshöjning.