Teatercentrum samlar idag nästan 100 fria teatrar. Här finner du deras aktuella utbud.

OM TEATERCENTRUM

Teatercentrum arbetar på ett nationellt, regionalt och lokalt plan för att vara en stark röst för den fria teaterkonsten i Sverige och för att ge sina medlemmar stöd i arbetsgivar-och organisatoriska frågor.  Teatercentrums kanslier finns Stockholm, Göteborg, Luleå och Malmö.

Stjärnkalaset

Stjärnkalaset är Teatercentrums utbudsdagar för barn och unga som äger rum i hela Sverige där du som arrangör, kulturombud eller inköpare kan ta del av hela föreställningar för barn och unga. Nästa arrangemang äger rum i Stockholm den 30 januari.

Bli medlem

Medlemskap kan sökas av fri professionell teater, juridisk person, som yrkesmässigt utövar fri teaterkonst. Teatercentrum är ett arbetsgivarstöd för medlemsteatrarna som dessutom får möjlighet att delta i utbudsaktiviteter och andra marknadsföringsaktiviteter.

Utbud från våra teatrar