Teatercentrum

Teatercentrum är de fria professionella teatrarnas samarbets-, intresse- och informationsorganisation. Teatercentrum arrangerar utbudsdagar, skapar mötesplatser, driver kulturpolitiska frågor och verkar för att medlemsteatrarnas villkor förbättras m.m. Teatercentrum är ägare till Bibu Scenkonstbiennal för barn och unga tillsammans med Svenska Assitej. 

Hela tiden överallt

Teatercentrum har tillsammans med Filmbruket producerat dokumentärserien ”Hela tiden överallt” där allmänheten ges möjlighet att komma in under skinnet på den fria professionella teatern och ges en unik inblick i den svenska fria teaterns vardag. Serien består av flera korta avsnitt där vi får följa människorna på Teater Theatron från Malmö, Göteborgs Dramatiska Teater från Göteborg, Nordcirkus från södra Årefjällen och Dockteatern Tittut från Stockholm; fyra teatrar med olika förutsättningar och sceniska uttryck från olika delar i landet. 

Aktuellt Utbud

Aktuellt Utbud är ett verktyg för dig som är intresserad av att köpa in teater för såväl vuxna som barn och unga. Vi har föreställningarna du inte visste att du ville se! Våra medlemsteatrar har ett brett utbud av föreställningar, workshops och Skapande Skola-projekt som möter olika behov och önskemål.

Stjärnkalaset

Stjärnkalaset är Teatercentrums utbudsdagar för barn och unga som äger rum i olika delar av Sverige vid fyra olika tillfällen under året. På samtliga Stjärnkalas kommer du som arrangör eller inköpare att kunna ta del av hela föreställningar för olika målgrupper, ibland med den tilltänkta målgruppen i publiken.

Teatercentrums Bokningsbonus

Teatercentrums Bokningsbonus är ett marknadsföringspaket till ett värde av upp till 5 000 kr som ni får ta del av när ni som arrangör bokar en föreställning för vuxna publik av Teatercentrums medlemmar. Alla medverkande föreställningar spelar görs av teatrar som är professionella med stor vana att turnera och teatrarna har därtill tagit del av Teatercentrums särskilt framtagna dokument med goda tips och förhållningssätt för smidigare arrangemang och för att ytterligare öka kompetensen kring arrangörernas villkor. 

Urval från Aktuellt Utbud