Stjärnkalaset

Stjärnkalaset är Teatercentrums egna utbudsdagar för barn- och ungdomsteater. På dessa kan du ta del av våra medlemsteatrars aktuella utbud. Stjärnkalaset arrangeras vid fyra olika tillfällen under året och har tydlig regional förankring.

På samtliga Stjärnkalas kommer du som arrangör eller inköpare få ta del av HELA FÖRESTÄLLNINGAR, ibland med den tilltänkta målgruppen i publiken. 

Utformningen av våra fyra Stjärnkalas skiljer sig åt och ibland kommer PROGRAMMET kompletteras med föreställningar av andra aktörer eller seminarier som skänker nya insikter om barn- och ungdomsteater och dess förutsättningar.

Medlemsinformation

Ansöka om att delta med en föreställning kan göras av alla medlemmar i Teatercentrum. En medlem kan endast ansöka till Stjärnkalaset som arrangeras i den region medlemmen tillhör. Ansökan görs på Teatercentrums hemsida genom att ni lägger in er föreställning i vårt aktuella utbud med all nödvändig information. Ibland behöver ansökan kompletteras med att ni fyller i ett specifikt formulär som skickas ut några månader innan respektive Stjärnkalas. Det är vår ambition att alla som vill skall få en plats på Stjärnkalaset och att alla medverkande skall få full ersättning. Regionernas möjligheter och förutsättningar skiljer sig åt och därför kan vissa ha särskilda urvalsvillkor.

Stjärnkalaset Södra

4 mars 2024

Stjärnkalaset Norra

18 - 19 mars 2024

Stjärnkalaset Västra

29 oktober 2024

Stjärnkalaset Östra

21-23 januari 2025