Stjärnkalaset

Stjärnkalaset är Teatercentrums utbudsdagar för barn och unga som äger rum i hela Sverige vid tre-fyra olika tillfällen under året.

I Stockholm och Skåne har Teatercentrum sedan länge arrangerat utbudsdagarna Stjärnkalaset respektive Skånsk Teaterdag, med syfte att presentera hela föreställningar för arrangörer, kulturombud och inköpare. I Stockholm har föreställningar ägt rum på teatrarnas egna scener medan de i Skåne oftast spelats på en eller ett fåtal platser. I Teatercentrums västra region har barnteaterfestivalen TRETE i Trollhättan varit det primära arrangemanget för att kunna ta del av hela föreställningar för barn och unga, men under 2019 arrangerades för första gången en ny utbudsdag i Göteborg; “Stjärnkalaset Västra” som agerade startskott för Teatercentrums nya satsning. Ytterligare en utbudsdag planeras för Teatercentrums norra region.

Hela föreställningar

På samtliga Stjärnkalas kommer du som arrangör eller inköpare att kunna ta del av hela föreställningar för olika målgrupper, ibland med den tilltänkta målgruppen i publiken. I Östra och Västra kommer det presenteras fler föreställningar med parallella spår för olika åldrar, medan det i Södra läggs ett kurerat program där du får möjlighet att ta del av alla föreställningar.

Professionella fria teatrar

På samtliga Stjärnkalas spelas föreställningar av Teatercentrums medlemmar, där alla bedriver professionell verksamhet och är anslutna till det kollektivavtal som Teatercentrum förhandlar fram med Teaterförbundet. Ibland kommer detta program kompletteras med föreställningar av andra aktörer eller seminarier som skänker nya insikter om barn- och ungdomsteater och dess förutsättningar.

Digitalt

En viktig del av Stjärnkalaset är den digitala plattformen som du finner här på hemsidan under Aktuellt Utbud. Där finner du föreställningar från hela landet, men framförallt de som medverkar på Stjärnkalaset. Utöver den vanliga informationen om teknik, pris och målgrupp finns hos alla föreställningar även ett 7 minuter långt klipp, rakt framifrån, som ger dig en uppfattning av hur det är att sitta i publiken.

Medlemsinformation

Ansökan kan göras av alla medlemmar i Teatercentrum som är hemmahörande i den region som Stjärnkalaset äger rum i. Medlemmar i Teatercentrum västra kan söka till Stjärnkalaset Västra o.s.v.  

Ansökan görs på Teatercentrums hemsida genom att ni lägger in er föreställning i vårt aktuella utbud med all nödvändig information. Ibland behöver ansökan kompletteras med att ni fyller i ett specifikt formulär som skickas ut några månader innan respektive Stjärnkalas. Det är vår ambition att alla som vill skall få en plats på Stjärnkalaset och att alla medverkande skall få full ersättning. Olika regioner kan efter omständigheter ha särskilda urvalsvillkor.

OBS! Det är obligatoriskt att tillhandahålla en 7-minuter lång film från föreställningen för att medverka på Stjärnkalaset. Den behöver inte vara med vid ansökan om föreställningen inte är färdig, men skall kompletteras med innan utbudsdagen äger rum. All förmedling som Teatercentrum bedriver tar sin utgångspunkt i det utbud som finns på vår hemsida.

Stjärnkalaset Östra

Januari 2021 i Stockholm

Stjärnkalaset Södra

8 mars 2021 i Lund

Stjärnkalaset Västra

2 november 2021