Stjärnkalaset Södra

Stjärnkalaset Södra är en utbudsdag som presenterar nya föreställningar riktade till barn och unga. Du som är inköpare, kultursamordnare, kulturombud, bibliotekarie, riksteaterförening eller annan arrangör är välkommen.

Var och när?

Den 4 mars 2024 arrangeras Stjärnkalaset södra i Malmö. De medverkande föreställningarna presenteras här i januari 2024. Då öppnar också registrering/anmälan för inköpare att deltaga.

Användbart material

This is what I saw – Scenkonstupplevelser i skolan som en viktig del i individutvecklingen. Skriven av Susanne Barregren.

Hela tiden – överallt. Är du nyfiken på hur det dagliga arbetat hos en fri teater ser ut får du inte missa dokumentärserien Hela tiden överallt som följer fyra fria teatrar i olika delar av landet.

En film om vem som gör vad på en teater som riktar sig till barn och unga och som kan visas som förberedelse i samband med att de ska gå och se en teaterföreställning. Av Teatercentrum i samarbete med Teateri och Filmbruket. 

Moa Westers pilotstudie: ”Barn, kultur och kulturutbud – förutsättningar och förväntningar. En pilotstudie om att lyfta barns och ungas perspektiv.”

En föreläsning med Paula Brante om barns rättigheter.

Barns inflytande över urval och inköp. Panelsamtal på Stjärnkalaset södra 2022.

Medverkande 6 mars 2023 i Kristianstad