The Queen of Curves

Teater JaLaDa

The Queen of Curves är en spännande och äventyrsfylld föreställning som inspireras av Zaha Hadids livshistoria och en visuell föreställning med 2D mapping som speglar Hadids arkitektsresa.

Det är också en rörande berättelse om att växa upp och kämpa för att förverkliga sina drömmar. Om att hitta sin väg och bli den kvinna hon är ämnad att vara. Om att följa sina kreativa tankar och låta barnet ta med sig kreativiteten in i vuxenlivet.
Zaha är tio år gammal. Hon är en smart, lättsinnig flicka som är influerad av sin pappas arbete som arkitekt.

Med hjälp av animationer, interaktiva projektioner och mapping-teknologier som interagerar med skådespelarnas fysiska närvaro på scenen gör Zaha imaginära resor som innefattar många äventyr. Äventyren bygger på Zaha Hadids arkitektoniska filosofi i design.

Här upptäcker hon hur berättelser från det förflutna knyter an till nutidens problem med klimatförändring. Vi får följa Zahas spännande äventyr mot att utforma en bättre värld!

Föreställningen är en samproduktion med Film och teater institutionen i Bagdad/Irak. Svenska, engelska och arabiska blandas i föreställningen som kan förstås av såväl enspråkig och som flerspråkig publik.

Koppling till läroplanen

Våra samarbeten är uppbyggda i fyrstegsraketer:
– Första steget är att eleverna ser en av våra föreställningar
– Andra steget börjar direkt efter föreställningen där ensemblen samtalar med eleverna om föreställningarnas olika teman.
– Tredje steget är en workshop (sker klassvis-1 tim) som leds av skådespelare/dramapedagoger från Teater JaLaDa. I övningar förenas kunskapen kring flerspråkiga barns utveckling med dramapedagogiska metoder.
– Fjärde steget är en handbok för lärare som ger dig verktyg att på egen hand kunna jobba vidare i klassen.

Skapande skola

Många barn som lever i Sverige är flerspråkiga. I dagens grundskola talas ca hundrafemtio språk förutom svenska. Att blanda och växla språk är en naturlig del av många barns vardag. Fortfarande finns dock svårigheter och missförstånd kopplade till flerspråkighet som kan försvåra barns möjligheter att utveckla och använda alla sina språk.

Mål: Att diskutera barns drömmar och framtidsvisioner, att lyfta fram kvinnliga förebilder

Koppling till läroplan: Svenska, svenska som andraspråk, teknik, samhällskunskap och skolans värdegrundsarbete


Medverkande på och bakom scen:

Manus

Rayam Al Jazairi och Selim Al Jazairi

Regi

Rayam Al Jazairi

Medverkande

Rayam Al Jazairi, Alaa Rashid, Sarmad Kameet

Producent

Mathilde Auclair


Fakta:

Föreställningens längd: 60 minuter
Målgrupp: Från 10 år och uppåt
Teatern utgår från region: Södra
Teatern turnerar till region: Södra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
Krav på mörkläggning: Ja
El: tre-fas
Byggtid: 240 minuter
Rivtid: 120 minuter
Scenyta: Bredd 8 meter, djup 8 meter, takhöjd 3 meter
Bärhjälp: Ja, om det är möjligt

Pris:

12 000 kr

Reseersättning:

Tillkommer resa och eventuellt boende och trakmtamente


Övrig information:

Föreställningen kan spelas i olika ställe som till exempel en blackbox, gympasal eller aula.
Har du några frågor avseende tekniska detaljer så hör gärna av dig!


Kontaktuppgifter

Namn: Mathilde Auclair
E-post: mathilde@jalada.se
Telefon: 07 93 47 07 28