FRIVUX – plattform för fri teater för vuxna

FRIVUX är en nationell plattform för Teatercentrums medlemmar som regelbundet producerar teater för vuxna. Syftet är att synliggöra den fria teatern för vuxna, utveckla och stärka dess konstnärliga kvalité och betydelse, erbjuda olika mötesplatser för att öka kontakten och skapa förutsättningar till nya samarbeten mellan olika teatrar som producerar teater för vuxen publik.

Vill du som medlem veta mer om nätverket kontakta Zeljko Santrac, styrelseledamot i Teatercentrum och initiativtagare till FRIVUX.