Bli medlem

Medlemskap kan sökas av fri professionell teater, juridisk person, som yrkesmässigt utövar fri teaterkonst.

Vad innebär ett medlemskap

Medlem förbinder sig att följa Teatercentrums stadgar och övriga styrdokument som beslutas, samt de beslut som fattas av föreningen. Som fri professionell teater och medlem i Teatercentrum ska teatern följa gällande kollektivavtal på området.

Förmedling

Medlemsteatrar får möjlighet att delta i utbudsaktiviteter och andra marknadsföringsaktiviteter som arrangeras i Teatercentrums regi, t.ex. Stjärnkalaset och Teatercentrums bokningsbonus. Genom medlemskapet bjuds teatrarna också in att medverka vid biennaler, festivaler och annan verksamhet.

Kollektivavtal

Teatercentrum har tecknat ett dubberlanslutningsavtal med Svensk scenkonst som innebär att Svensk Scenkonst tar över rollen som kollektivavtalspart från 1 januari 2023 och erbjuder Teatercentrums medlemmar full arbetsgivarservice – utbildning, juridisk rådgivning och förhandlingsstöd – mot en reducerad medlemsavgift.

Rådgivning och gemenskap

Teatercentrum är ett arbetsgivarstöd för medlemsteatrarna, som också regelbundet bjuds in till regionala forum och erfarenhetsutbyten med andra fria professionella teatrar. Medlemsteatrar får även tillgång till juridisk rådgivning via Teatercentrums serviceavtal med Svensk Scenkonst.

Påverka

Teatercentrums uppgift är förutom att vara ett arbetsgivarstöd även att vara de fria teatrarnas röst i det kulturpolitiska samtalet. Medlemsteatern har rösträtt vid Riksdeltagarmöte och Kongress. Genom medlemskapet ges möjlighet att delta i och utforma Teatercentrums kultur- och arbetsmarknadspolitiska arbete liksom den kurs- och utbildningsverksamhet som bedrivs.

Medlemskapet gäller 1 april-31 mars och förnyas automatiskt under förutsättning att teatern årligen erlägger medlemsavgift och rapporterar uppgifter om föregående verksamhetsår.

Avgiften är för närvarande 6 000 kronor per år

Teatern ska utse och skriftligen anmäla en representant samt en suppleant. Dessa utövar medlemskapet i Teatercentrum. Representantskapet gäller ett medlemsår i taget.