Rapportera

Medlemskap i Teatercentrum förnyas automatiskt under förutsättning att avgiften betalas och följande uppgifter besvaras SENAST 31 MARS varje år.

Om uppgifterna ej inkommer skickas 1 påminnelse där medlemmen har 30 dagar att inkomma med uppgifter. Medlem som inte inkommer med de uppgifter som vi efterfrågar äger ej tillträde till Teatercentrums verksamhet. Ny ansökan erfordras.