Rapportera

Vid Kongressen 2017 antogs en ny skrivning i Teatercentrums Plattform som innebär att medlemskap förnyas genom att årsavgiften betalas samt att uppgifter för föregående år besvaras senast 31 mars.

Löpande medlemskap i Teatercentrum förnyas automatiskt under förutsättning att avgiften betalas och följande uppgifter besvarats SENAST 31 MARS varje år. Om uppgifterna ej inkommer skickas 1 påminnelse där medlemmen har 30 dagar att inkomma med uppgifter. Medlem som inte inkommer med de uppgifter som vi efterfrågar äger ej tillträde till Teatercentrums verksamhet. Ny ansökan erfordras.