Styrelse

Teatercentrums styrelse planerar och leder verksamheten genom att utarbeta den verksamhetsplan och ekonomi som regionkanslierna sedan arbetar utifrån.

Högsta beslutande organ är Kongressen som hålls vart tredje år. Mellan kongresserna hålls ett Riksdeltagarmöte årligen. Styrelseordförande sedan 2017 är Lovisa Pihl som tillsammans med vice ordförande Rolf S. Nielsen och kassör Anders Widell utgör Teatercentrums verkställande utskott (VU). Verkställande utskottet leder den löpande verksamheten.

I styrelsen finns ytterligare ledamöter varav flertalet är, eller har varit, yrkesverksamma inom scenkonst- och kulturområdet. Styrelsen ska planera och leda verksamheten, bevilja medlemskap och ansvara för ekonomin. Utifrån detta dokument och den aktuella situationen inom organisationen och i vår omvärld utarbetar styrelsen en verksamhetsplan. Teatercentrum är en ideell förening. Verksamheten regleras av föreningsstadgar.

Ordförande

Lovisa Pihl

vice ordförande

Rolf S Nielsen

kassör

Anders Widell

ledamot

Lina Hognert

ledamot

Ola Karlberg

ledamot (ledig)

Robert Markström

ledamot

Sarah Broberg

ledamot

Zeljko Santrac

ledamot

Theodor Ryan

ledamot

Cecilia Meeuwisse