INTEGRITETSPOLICY

GDPR

Här kan du läsa om Teatercentrums integritetspolicy.

PERSONUPPGIFTSANSVAR

Teatercentrum är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under fliken Kontakt. Teatercentrum behandlar endast personuppgifter som behövs för Teatercentrums verksamhet. Teatercentrum lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Medlemmar: Personuppgifter kopplat till medlemskap sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar kopplat till medlemskap är namn och e-postadress till teaterns representant respektive suppleant, samt deras respektive funktion på teatern.

Teatercentrums nätverk: Personuppgifter kopplat till Teatercentrums nätverk sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar kopplat till nätverket är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress samt personligt cv.

Kontakt: Vid kontakt med Teatercentrum sparas kontaktuppgifter som lämnas i samband med kontakten bara så länge vår kontakt bedöms som aktiv. Teatercentrum  lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part.

Nyhetsbrev: Personuppgifter (namn, e-post) som lämnas i samband med prenumerationer av något av våra nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter kopplade till prenumerationen.

Deltagare vid möten, kurser, konferenser etc: Personuppgifter som lämnas vid anmälan till Teatercentrums arrangemang sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter vi behandlar kopplat till våra arrangemang framgår i anmälan. Personuppgifter behandlas t.ex. för information om arrangemanget, deltagaradministration, för att styrka att deltagare uppfyller kriterierna för deltagande samt för statistiska ändamål.

RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Teatercentrum och att få uppgifter rättade.