Stjärnkalaset Östra

Stjärnkalaset Östra är en utbudsdag som presenterar aktuell scenkonst för barn och unga i samverkan med fria teatrar i Stockholm. 

Utbudsdagen riktar sig framförallt till kulturombud, arrangörer, kultursamordnare och inköpare av scenkonst för barn och unga. De fria professionella teatrarna från Stockholm och östra delen av Sverige spelar hela aktuella föreställningar på scener runt om i staden och dagen kompletteras även med seminarier och presentationer. Utbudsdagen är kostnadsfri för kulturombud, samordnare och arrangörer av scenkonst.

Stjärnkalaset Östra är ett av flera nationella Stjärnkalas som Teatercentrum arrangerar. Det genomförs med stöd från Region Stockholm, Region Västmanland, Region Östergötland, Stockholm Stad och Teatercentrum.

Nästa arrangemang

Planeras äga rum i januari 2022

Mer information om programmet och biljetter publicerar här på hemsidan efter sommaren.

Föregående arrangemang

2021 genomfördes Stjärnkalaset Östra digitalt och följande teatrar medverkade:

Från Stockholm
Boulevardteatern, Cirkus Trattofon, Dockteatern Tittut, Dotterbolaget, Fabula Storytelling, Mittiprickteatern, Pantomimteatern, Pygméteatern, Teater Barbara, Teater De Vill, Teater Fredag, Teater Kung och Drottning, Teater Pero, Teater Sláva, Teater Tre, Teater Unga Roma, Torgteatern, Ung utan pung/Svea Sträng

Från övriga landet
4:e Teatern, Gycklagruppen Trix, Långsjö Teater, Skottes Musikteater, Musikteater Unna, Teater Fenix, Teater Imba, Teater Pelikanen, Teater Sörmland, Teater Tropos och Teatergruppen Tio Fötter.

Medverkande 2021