Stjärnkalaset Östra

Stjärnkalaset Östra har funnits sedan 2008 och anordnas av Teatercentrum med stöd från Stockholms stad och Teatercentrum Östra regionen.

Stjärnkalaset är en utbudsdag som presenterar aktuell scenkonst för barn och unga. I programmet vill vi särskilt lyfta fram och visa upp den mångfald av föreställningar och uttryck som de fria teatrarna som är verksamma i staden och länet producerar – samt är en del av KULAN. Stjärnkalaset Östra är speciellt eftersom vi visar hela föreställningar och eftersom det också bygger på att alla inblandade aktörer samverkar och samarbetar. I samarbetet ingår både scener och teatrar inom Teatercentrum och teatrar och scener utanför Teatercentrum.

Arrangeras

30 Januari 2020 i Stockholm

Biljetter

Biljetter och program släpps den 13 december.

Utbud

Alla föreställningar som medverkar presenteras också med en 7 minuter lång film.