Stjärnkalaset Östra

Genomfördes den 25:e och 26:e januari 2023

Vi tackar all medverkande och deltagare från Stockholm och övriga landet. Drygt 300 deltagare 43 medverkande från 7 regioner.

Medverkade gjorde teatrar från Gävle, Västmanland, Örebro, Stockholm, Sörmland, Uppsala och Östergötland.

Vi återkommer med nytt datum för Stjärnkalaset Östra 2024

Stjärnkalaset Östra arrangeras av Teatercentrum med stöd från Region Stockholm, Region Västmanland, Region Östergötland, Stockholm Stad och Statens kulturråd. 

Föreställningar på Stjärnkalaset Östra 2023