Nytt samarbete

Pressmeddelande 2022-11-04

Dubbelanslutningsavtal mellan Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst skapar nya möjligheter

Från årsskiftet blir det kraftigt höjda avgifter till Trygghetsrådet TRS för arbetsgivare som inte är medlem hos någon av parterna i det nya Omställningsavtalet (Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst). Därför avser Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst att teckna dubbelanslutningsavtal som gör det möjligt för arbetsgivare inom den fria dans- och teatersektorn att vara medlem i både någon av dessa centrumbildningar och Svensk Scenkonst. 

Detta innebär att Svensk Scenkonst tar över rollen som kollektivavtalspart och erbjuder full arbetsgivarservice – utbildning, juridisk rådgivning och förhandlingsstöd –mot en rabatterad medlemsavgift. Samtidigt fortsätter Danscentrum och Teatercentrum att vara branschorganisationer som fokuserar fullt ut på att dela sin specifika expertis och ge sitt omfattande stöd till den fria sektorn.

Dubbelanslutningsavtalen är tänkta att träda i kraft 1 januari 2023. Under hösten pågår ett arbete för att säkerställa nödvändiga kollektivavtalsregleringar. 

De ökade kostnaderna för arbetsgivare drabbar fria teatrar hårt eftersom anslag och intäkter inte ökar i samma takt. Vi är därför väldigt glada över att ha hittat en form där våra medlemmar, genom möjligheten till dubbelanslutning, kan få ut så mycket som möjligt för avgifterna. För oss innebär det också vi kan vässa vår organisation och satsa ännu mer på förmedlande och främjande verksamhet för att stärka fria professionella teatrar, säger Lovisa Pihl, ordförande för Teatercentrum. 

Genom samarbetet med Svensk Scenkonst försäkrar vi oss om att den fria danssektorn får samma förutsättningar som institutionerna i frågan om omställning. Samarbetet är också ett viktigt led i arbetet med att ge scenkonsten en tydligare gemensam röst i svensk kulturpolitik. För oss handlar det bland annat om att skapa bättre förutsättningar för danskonst i hela landet, säger Maria Rydén, ordförande för Danscentrum Sverige

Scen & Film ser positivt på att Svensk Scenkonst och centrumbildningarna tar fram dubbelanslutningsavtal som även ger förutsättning för medarbetare inom den fria scenkonsten att få tillgång till omställningslösningen. Det är bra både för arbetsgivare och arbetstagare, säger Camilla Brown, förbundsdirektör för Scen & Film 

Med detta samarbete samlar och stärker vi branschen som helhet. Det är också en kulturpolitiskt viktig markering att den fria sektorn, institutioner, privata aktörer och ideella arrangörer inom scenkonsten fördjupar sin samverkan, säger Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst.

Kontakt:

Lena Gustafsson
nationell verksamhetsledare, Teatercentrum
lena.gustafsson@teatercentrum.se
0707 17 87 30

Maria Rydén
ordförande Danscentrum Sverige
maria.ryden@danscentrum.se
0725 24 99 86

Annika af Trolle
kommunikationschef, Svensk Scenkonst
annika.af.trolle@svenskscenkonst.se
0704 20 27 75