8 personer

Idag införs begränsningar för folksamlingar på fler än 8 personer. Det gäller även sittande publik. För Teatercentrums medlemsteatrar innebär det att inte kunna spela några som helst offentliga föreställningar.

Under hösten har teatrarna ställt om och med stort allvar anpassat verksamheterna för att ta emot publik på ett tryggt sätt och skapa en säker arbetsmiljö för personalen. Vi hoppas nu att smittspridningen minskar så att teatrarna snart kan öppna upp för publik, planera framåt och sälja föreställningar inför 2021. Annars riskerar vi att teaterskapare tvingas byta arbete, teatrar går i konkurs och strukturer för att nå ut med scenkonst i hela landet går förlorade.
Än så länge har krisstöden främst inneburit ersättning för inställda föreställningar eller extra kostnader för att Corona-säkra arrangemang – men teatrarna brottas också med en utebliven försäljning som börjar bli särskilt märkbar inför våren, så det är av yttersta vikt att kommande stödinsatser som nu måste sättas in tar höjd för detta.

Teatercentrum ska göra vad vi kan för att stötta teatrarna, bland annat genom att skapa mötesplatser, informera om teatrarnas rättigheter och bistå med förmedlingsstöd. För vi är övertygade om att samhället i framtiden behöver mer teater – inte mindre.

Lovisa Pihl, ordförande Teatercentrum