RAPPORT: UPPSÖKANDE OCH UTVECKLINGSARBETE I SKÅNSKA KOMMUNER

Teatercentrum södra träffade kultursamordnare i sexton av Skånes 33 kommuner under 2022-2023. Vi sökte svar på utmaningar och framgångsfaktorer för att förse invånarna med kultur, med fokus på fri teater. Mötena tar upp frågor om kulturbudgeten, organisering för skapande skola, om det finns en kulturgaranti och hur den ser ut och finansieras, kulturplan för kommunen, förutsättningar för teater/scenkonst för barn och unga, förutsättningar för teater för vuxna, olika arrangörer i kommunen, lokaler, kultur i skolan och på fritiden, kultursamordnarens uppdrag och omfattning.