Enkät: OM COVID-19 ́S PÅVERKAN VÅREN 2021

2020 har varit ett år som inte liknat något annat. Vi vet hur hårt alla Teatercentrums medlemmar, fria professionella teatrar i hela landet, har kämpat för att parera, hantera, anpassa och överleva effekterna av corona-pandemin. Vi vet också att pandemin kommer att ha stora effekter på all teaterverksamhet även 2021. För att få en uppfattning av hur stora effekterna kan komma att bli för Teatercentrums medlemmar har vi genomfört en översiktlig enkät med några enkla frågor om prognosen för våren 2021.

Av Teatercentrums 91 medlemmar besvarades enkäten av 61 teatrar med en jämn spridning över fyra regioner, 63 – 75 % av medlemmarna i varje region. Majoriteten av de som har svarat spelar i första hand för barn och unga.

En tydligt effekt av pandemin är att många föreställningar aldrig blir kontrakterade på grund av den stora osäkerhet som råder kring smittspridning, med många ändringar i restriktioner och rekommendationer med kort varsel. Enkäten visar på en markant minskning av aktiviteter under våren 2021. 70 % av de svarande anger att det är många färre bokade föreställningar och 77 % svarar att även de planerade offentliga föreställningarna är många färre. 98 % procent svarar att köpta biljetter till offentliga föreställningar är många färre eller att de inte vet.

När det gäller Skapande skola finns en större variation i svaren om hur mycket som är bokat men det går ändå att se en tydlig minskning, där 51% svarat att bokningarna är några eller många färre. Medans 23 % bedömer att Skapande skola bokas i ungefär samma utsträckning som tidigare år.

De fria teatrarna utgör en vital del av kulturlivet i Sverige och bidrar till att göra ett stort och varierat teaterutbud tillgängligt i hela landet. Teatercentrums medlemmar engagerar över 1 500 personer om året. Tillsammans genomför de under normala förhållanden över 10 000 föreställningar för mer än 700 000 personer varje år över hela landet, varav en övervägande del är barn och unga.

Om situationen med pandemin inte förändras under 2021 bedömer 65,5 % av de svarande att det är en stor eller mycket stor risk för minskad verksamhet såsom färre anställda och färre produktioner, åtgärder som många redan har tvingats göra. 20 % av de svarande bedömer att det finns en mycket stor eller stor risk för att teatern inte finns kvar 2022 och 46 % bedömer att det finns en liten risk för att teatern inte kommer överleva om coronapandemin fortgår såsom i nuläget.

TEATERCENTRUM Februari 2021