Dubbelansutningsavtal

Pressmeddelande 2022-12-19

Avtal om dubbelanslutning mellan Teatercentrum och Svensk Scenkonst

Nu är det klart att Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst tecknar dubbelanslutningsavtal som gör det möjligt för arbetsgivare inom den fria dans- och teatersektorn att vara medlem i både någon av dessa centrumbildningar och Svensk Scenkonst.

Detta innebär att Svensk Scenkonst tar över rollen som kollektivavtalspart och erbjuder full arbetsgivarservice – utbildning, juridisk rådgivning och förhandlingsstöd – mot en reducerad medlemsavgift. Samtidigt fortsätter Danscentrum och Teatercentrum att vara branschorganisationer som fokuserar fullt ut på att dela sin specifika expertis och ge sitt omfattande stöd till den fria sektorn.

– Jag är övertygad om att vi på detta sätt får ännu bättre förutsättningar att stärka scenkonstens arbetsgivare och branschen som helhet. Vi får också en större tyngd i kulturpolitiska frågor när den professionella scenkonstens olika delar – institutioner, fria aktörer, privata verksamheter och ideella arrangörer – samlas och arbetar tillsammans, säger Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst

Dubbelanslutningsavtalen träder i kraft den 1 januari 2023.

Bakgrunden är att från årsskiftet blir det kraftigt höjda avgifter till Trygghetsrådet TRS för arbetsgivare som inte är medlem hos någon av parterna i det nya Omställningsavtalet (Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst). Med det nya samarbetet får den fria sektorn som väljer att vara medlemmar i både Svensk Scenkonst och Danscentrum eller Teatercentrum samma avgift till Trygghetsrådet TRS som övriga medlemmar i Svensk Scenkonst.

– Det är glädjande att vi snabbt har kunnat enas kring denna lösning som har tagits väl emot både av våra medlemmar, facket och Svensk Scenkonsts medlemmar. Dubbelanslutningsavtalet innebär en professionalisering av kollektivavtalet och att Teatercentrum kan lägga ännu mer kraft på att skapa bättre villkor och förutsättningar för fria professionella teatrar, säger Lovisa Pihl, ordförande för Teatercentrum. 

– Vi är mycket nöjda med den lösning som vi och Svensk Scenkonst kommit fram till. Den innebär att våra medlemmar som är arbetsgivare kan få utökat stöd i arbetsgivarfrågor. Den betyder också att Danscentrum kan lägga större fokus på det viktiga arbetet med att förbättra den fria danssektorns produktionsvillkor och skapa förutsättningar för danskonsten att möta människor i hela landet, säger Maria Rydén, ordförande för Danscentrum Sverige.

Kontakt:

Lena Gustafsson
nationell verksamhetsledare, Teatercentrum
lena.gustafsson@teatercentrum.se
0707 17 87 30

Maria Rydén
ordförande Danscentrum Sverige
maria.ryden@danscentrum.se
0725 24 99 86

Annika af Trolle
kommunikationschef, Svensk Scenkonst
annika.af.trolle@svenskscenkonst.se
0704 20 27 75