KULTURPOLITIK

Upprop för den fria scenkonsten

Teatercentrum är de fria teatrarnas röst i det kulturpolitiska samtalet och deltar i kulturpolitiskt arbete, i debatter, seminarier, samverkansmodeller och andra forum där det för konstformens stabilitet och utveckling är viktigt att närvara.

En nära kontakt med medlemmarna ger Teatercentrum en djup kunskap om Sveriges fria professionella teaterliv. En av de viktigaste frågorna på Teatercentrums agenda är att fri teaterverksamhet ska vara möjlig och finnas tillgänglig i hela landet. Sedan 20xx driver Teatercentrum tillsammans med Danscentrum och Teaterförbundet Upprop för den fria scenkonsten som jobbar för att fördubbla anslagen, värna den konstnärliga friheten, tillgängliggöra scenkonst till alla barn och unga och förbättra yrkesvillkoren för den professionella scenkonsten genom bland annat professionell ersättning. 

Här nedan kan du läsa Teatercentrums texter och artiklar som rör ämnet kulturpolitik. Tidigare publicerade Teatercentrum dessa artiklar under rubriken Utspel. ■