Marcus Lilliecrona

Intern kommunikation nationellt krisstöd

Teatercentrums förstärkta insatser med anledning av pandemin I korthet Teatercentrum har under 2021 erhållit ett krisstöd från Kulturrådet för att “tillfälligt förstärka stödet till centrumbildningars medlemmar mot bakgrund av coronavirusets effekter på kulturlivet och kulturskaparnas arbetsmarknad”. Med det extra stödet kommer Teatercentrum att genomföra  följande insatser: Ytterligare tillgång till kostnadsfri kompetensutveckling. Tillhandahålla teknik för filminspelning …

Intern kommunikation nationellt krisstöd Läs mer »