#Teatercentrum50år

TEATERCENTRUM 50 år!

Teatercentrum startade 1969, när fria grupper växte fram för att skapa scenkonst i nya former. Idag har Teatercentrum nästan 100 medlemmar, fria professionella teatrar runt om i hela landet, som tillsammans ger nära 11 000 föreställningar för 700 000 personer om året.

Teatercentrum arbetar på ett nationellt, regionalt och lokalt plan för att vara en stark röst för den fria teaterkonsten i Sverige och för att ge sina medlemmar stöd i arbetsgivar-och organisatoriska frågor. Teatercentrums uppdrag är att öka kännedomen om den fria professionella teaterkonsten och dess villkor och att verka för förbättrade förutsättningar för medlemsteatrarna i hela Sverige.

FRI TEATERKONST

Om en professionell teater inte ägs eller styrs av någon utanför teatern, då är den fri. Den bestämmer själv.

HELA TIDEN

Teatercentrums medlemmar spelar över 10 000 föreställningar varje år, över 800 varje månad, nästan 30 om dagen, 1 varje timme året runt.

ÖVERALLT

Det finns många fria teatrar i alla delar av Sverige och många turnerar i hela landet. Teatercentrum organiserar flertalet av de fria teatrarna vilket ger verksamheten både styrka och bredd.

FÖRMEDLING

Förutom att vara en arbetsgivarorganisation har Teatercentrum också ett uppdrag att synliggöra sina medlemmars verksamhet och repertoar.

För arrangörer är vår avdelning som presenterar
Teatercentrums medlemmars aktuella utbud med filmade föreställningar, intervjuer, matnyttiga texter och mycket annat.

Stjärnkalaset som startade i Stockholm för över tio år sedan inbegriper numera även Stjärnkalaset Västra i Göteborg och Stjärnkalaset Södra i Skåne (tidigare Skånsk Teaterdag). Tillsammans med Teatercentrums digitala utbudsdag med aktuellt utbud utgör dessa egna utbudsdagar stommen i Teatercentrums förmedlingsarbete.

Medlemskap

Vill du bli medlem i Teatercentrum?

Facebook

Läs senaste nytt om Teatercentrum och våra medlemmar i vårt flöde

Teatercentrum

FRI TEATERKONST/// Om en professionell teater inte ägs eller styrs av någon utanför teatern, då är den fri. Den bestämmer själv. Teatercentrum är den fria teaterkonstens företrädare i Sverige. Vi ska vara en stark röst för de grupper, individer och konstellationer som utövar fri teaterkonst. HELA TIDEN/// Varje månad spelas över ett och ett halvt tusen teaterföreställningar i Sverige. Var tredje framförs av en fri teater. Teatercentrum ska stärka och synliggöra den fria tredjedelen. Det är våra medlemmars behov som vägleder oss. ÖVERALLT/// Det finns många fria teatrar i alla delar av Sverige. Och det finns många som turnerar i hela landet. Teatercentrum organiserar de flesta, det vill säga närmare 70 fria teatrar. Det ger oss både styrka och bredd.