Berättar-razzia

Fabula Storytelling

Plötsligt invaderas skolan! Dörren slås upp i sal efter sal. Klassen gör stora ögon när den första berättaren oväntat stormar in och drar en historia…. Den ena berättaren efter den andra dyker upp, alla med olika historier. Snart kokar skolan av rykten och berättelser – vilka är de? Vad fick ni höra? Berätta!

Berättarrazzian är för all personal och alla elever från förskola till gymnasium. Den sker överraskande under en vanlig skoldag utan att eleverna får veta något i förväg.

Personalen förbereds med en halv studiedag/workshop om det muntliga berättandets betydelse för språkutveckling och lärande.

Välj rätt razzia för din skola
Har din skola fått Skapande Skola-pengar för att köpa en Berättarrazzia? Eller planerar du att söka Skapande Skola- pengar? Till flera regioner erbjuder vi Berättarrazzia med Skapande Skola. Upplägg och pris skiljer sig något för att tillgodose Kulturrådets krav på elevernas medskapande. Hör av er till Fabula så berättar vi mer!

Berättarrazzia i coronatider
När det är möjligt genomför vi berättarrazzian inomhus i klasserna. Då behöver lyssnarna inte förflytta sig – det gör berättarna. Men i händelse av restriktioner och för att undvika smittspridning, erbjuder vi just nu berättarrazzior utomhus. Skolklasserna förflyttar sig då mellan tre stationer på skolgården, där berättarna inväntar eleverna och bjuder på sina historier från hela världen.

Koppling till läroplanen

Svenska och i vissa fall engelska. Vår engelskspråkiga berättare Dominic Kelly anlitas kontinuerligt under hans Sverigevistelser.


Medverkande på och bakom scen:

Berättare

Ida Junker, Peter Hagberg, Agnes Branting, Amanda Glans, Dominic Kelly, Mikael Öberg m.fl.


Fakta:

Föreställningens längd: En halvdag till en dag
Publikantal:

Berättarrazzian är för hela skolan – alla elever och all personal.

Målgrupp: 6-19 år
Teatern utgår från region: Östra
Teatern turnerar till region: Östra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
Krav på mörkläggning: Nej

Pris:

Priser för Berättarrazzia:
max 4 klasser – 23 000 kr.
max 6 klasser – 30 000 kr.
För fler klasser, kontakta Fabula Storytelling

Reseersättning:

Milersättning eller tåg för resor utanför Stockholms Region


Övrig information:

För skolor inom Stockholms Region kan Berättarrazzian ofta bokas subventionerat tack vare regionens scenkonststöd och Stockholms Kulanpremier.


Kontaktuppgifter

Namn: Peter Hagberg
E-post: fabula@storytelling.se
Telefon: 0735032765

Extra material

Berättarrazzia Trailer