Turnékompetens

En bild av arrangörerna

Arrangörerna har mycket skilda förutsättningar gällande ekonomi, resurser såsom lokaler och utrustning, samt publiktillströmning. Ändå är deras behov i förhållande till de turnerande fria scenkonstaktörerna förvånansvärt lika.

De flesta arrangörer har ett intresse av att boka fria producenter, men andra faktorer gör att de tenderar att välja det som de uppfattar som säkrare alternativ i större utsträckning. Rädslan för motstånd från sin lokala publik eller för att inte få ett genomarbetat marknadsföringsmaterial vilket kan leda till uteblivna biljettintäkter får ofta styra urvalet, eftersom detta ofta är en direkt förutsättning för föreningens överlevnad. 

Möjligheten att få fler arrangörer att köpa in föreställningar av fria producenter ökar med en kvalitetsgaranti kring arrangemanget och i vissa fall tillhörande kringarrangemang, som kan ge mervärde lokalt. Mycket tyder också på att tydlighet kring pris och sådant som teknikkrav, roddning, och lättillgänglighet spelar stor roll i många av föreningarnas urval av föreställningar. Helst önskas ett enhetspris från den fria producenten.

Arrangörens röst – Vad gör ett lyckat arrangemang?

“När vi kan boka en föreställning med enhetspris och inte behöva tänka på alla kringkostnader som hotell och resa och när vi kan samarbeta kring marknadsföringen. Drömmen hade varit om publiken kom en timme innan och tog ett glas vin i baren. Det skulle vara ett bra tillfälle för ett förberedande samtal mellan publiken och ensemblen.”

“När publiken är glad och nöjd! Det har hänt att de inte visste något om föreställningen innan de kom, men är väldigt nöjda när de går. Det skulle vara bra att ha en introduktion av föreställningen före, under fikat, eller efter.”

“Det ska vara enkelt, gärna ett paketpris från producenten. Ett pris är bäst! Det är bra också när tekniker eller turnéledare ringer innan för att prata om hur dom vill ha det.”

Tips till producenter

  • Nästan samtliga riksteaterföreningar uttrycker en önskan om att få ett enhetspris från fria producenter, oavsett om detta i vissa fall kan medföra en högre kostnad. (* Läs mer nedan)
  • Arrangörerna har i många fall inte resurser för marknadsföring, samtidigt som detta är viktigt för båda parter för ett lyckat arrangemang. Bistå med färdiga marknadsföringspaket och tydliga instruktioner.
  • Sammanställ gärna ett sammanfattande blad med nödvändig info om att arrangera och marknadsföra föreställningen. Var tydliga med teknisk specifikation och håll en dialog med ansvarig.
  • Många arrangörer är positiva till kringarrangemang såsom samtal och workshops.
  • Skolföreställningar och workshops kan förslagsvis kombineras med föreställningstillfället (producenten bör/kan arrangera ett turnépaket som kan erbjudas lokalt. Fråga föreningen efter kontakter i den aktuella kommunen.)
  • Inte alla arrangörer kan bistå med teknik. Se till att ni själva har allt ni behöver för att kunna genomföra spelningen, eller var tydlig med vilka behov ni har. 

* Enhetspris

Enhetspris innebär föreställningens kostnader/gage inklusive reseersättning, traktamenten, boendekostnader etc. i en sammanslagen totalsumma. Ni kan dock räkna fram olika enhetspriser för olika delar av landet. 

Uträkningarna bakom ett enhetspris behöver inte redovisas för arrangören (på samma sätt som att gaget inte behöver delas upp i lönekostnader, lokalhyra, bredband m.m.). Det enda de behöver veta är totalkostnaden för den föreställning de köper. Allt ingår. Er egen bokföring och redovisning kan fortfarande delas ner i olika poster. Gage, lönekostnader, transportkostnader och traktamenten.

Fördelarna med ett enhetspris är att arrangörerna tycker det är enklare att hantera, ni slipper argumentation kring hotellkostnader eller milersättningens storlek. Men kanske viktigast, med ett enhetspris berättigar hela summan till subvention i de fall de finns, vilket gör det mer attraktivt för arrangören och därmed för er.

Informationen i bilagan är framtagen för turné i skolan, men punkterna som tas upp är gällande oavsett spelplats.