Teatercentrums kansli

This is what I saw

Scenkonstupplevelser i skolan som en viktig del i individutvecklingen

Syftet med den här rapporten är att presentera hur en årskurs 3 under slutet av vårterminen 2022 arbetade med elevernas upplevelser efter att ha sett olika scenkonstföreställningar. I rapporten redogörs för tankar om val av föreställningar, själva arbetsprocessen med för- och efterarbete, metoder, erfarenheter och framtidstankar inför fortsatta projekt/temaarbeten när man tar barngrupper på scenkonstföreställningar.

Välkommen med intresseanmälan och programförslag Teatercentrum bjuder in alla medlemmar till intresseanmälan för deltagande och programförslag för att få ett bra underlag till ett intressant och relevant program. • För …

Läs mer »