Teatercentrums kansli

This is what I saw

Scenkonstupplevelser i skolan som en viktig del i individutvecklingen

Syftet med den här rapporten är att presentera hur en årskurs 3 under slutet av vårterminen 2022 arbetade med elevernas upplevelser efter att ha sett olika scenkonstföreställningar. I rapporten redogörs för tankar om val av föreställningar, själva arbetsprocessen med för- och efterarbete, metoder, erfarenheter och framtidstankar inför fortsatta projekt/temaarbeten när man tar barngrupper på scenkonstföreställningar.