Workshop: Vänskap & integration

Pantomimteatern

När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet blir det talade språket, social status och bakgrund sekundära. Det viktiga blir mötet här och nu!

I vår Vänskap & integration-workshop skräddarsys innehållet efter årsgrupp, behov och syfte. Workshopen kan göras för barn i åldrarna 6-16 år. Vi utforskar vi kroppsspråkets betydelse, olika sociala och fysiska koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra med fokus på tillit och vänskap. Hur pratar vi med våra kroppar och kroppsspråket?
Övningarna berör olika områden såsom trygghet, självkänsla och kommunikation. Alla dessa knyter an till de mer övergripande teman integration, vänskap och attityder.

Denna workshop kan med fördel användas med nyanlända elever och/eller klasskompisar.

Workshopen kan bokas på egen hand eller ses som en fördjupning av våra föreställningar.


Medverkande på och bakom scen:


Fakta:

Föreställningens längd: 45-60 minuter
Publikantal:

Max 15 deltagare/workshop. En klass med fler än 15 elever bokas i två workshops.

Målgrupp: 6-16 år
Teatern utgår från region: Östra
Teatern turnerar till region: Östra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
Krav på mörkläggning: Nej

Pris:

8000 kr per workshop. En klass med fler än 15 elever bokas i två workshops


Övrig information:

Workshopledare: 1-2 skådespelare (beroende på antal i gruppen)
Lokal: Gympasal, rörelserum, större klassrum


Kontaktuppgifter

Namn: Sara Kander
E-post: info@pantomimteatern.se
Telefon: 08-315464