Workshop: Mim & teater

Pantomimteatern

När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet blir det talade språket, social status och bakgrund sekundära. Det viktiga blir mötet här och nu!

I vår Mim och teater-workshop skräddarsys innehållet efter årsgrupp, behov och syfte. Workshopen kan göras för barn i åldrarna 6-16 år. I klassiska mimövningar och lekar lär vi oss om den ordlösa teatern och hur vi kan uttrycka oss genom våra kroppar.
Vi jobbar med trygghetsövningar, samarbetsövningar och kommunikation genom parövningar. I våra workshops står kroppen i fokus, och de medverkande får möjlighet att undersöka kroppsspråkets betydelse och den ordlösa kom- munikationen.


Medverkande på och bakom scen:


Fakta:

Föreställningens längd: 45-60 minuter
Publikantal:

Max 15 deltagare/workshop. En klass med fler än 15 elever bokas i två workshops

Målgrupp: 6-16 år
Teatern utgår från region: Östra
Teatern turnerar till region: Östra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
Krav på mörkläggning: Nej

Pris:

8000 kr/workshop. En klass med fler än 15 elever bokas i två workshops


Övrig information:

Medverkande: 1-2 skådespelare
Lokal: Gympasal, allrum, större klassrum


Kontaktuppgifter

Namn: Sara Kander
E-post: info@pantomimteatern.se
Telefon: 08-315464