Vintergatans Viskningar

SkogsnäsTeatern

En musikalisk och förtrollande historia från våra djupaste skogar. En föreställning om rädsla, rötter och att våga berätta sanningen.

Med inspiration från våra djupa skogar har vi blandat vårt nordiska kulturarv med influenser från Indien och orienten och skapat en historia om det viktigaste vi har – varandra. En föreställning om människan och naturen. I denna saga möter vi både indiska gudar, älgar och stortroll i en musikalisk dröm under nattens stjärnhimmel. Det är också en berättelse om två rädda barn långt ute i skogen och om två ännu räddare föräldrar hemma på gården.

Föreställningen framförs av 2 skådespelare och 2 musiker som med rörelse, mask, dockor, skådespel väver fram en hoppfull berättelse i en fantasifull scenografi.
Till föreställningen finns möjlighet att beställa workshops eller delta i kulturutbyte med våra skolprojekt i Pundicherry eller Kerala i indien

Koppling till läroplanen

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och
uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Skapande skola

Till föreställning finns färdiga skapande paket och workshops passande till skapande skola. Teman: människan och skogen, Barn och föräldrar, Rädslor. Workshops i drama, musikalisk lek samt mask och dockspel.


Medverkande på och bakom scen:

Skådespelare/ Dockspelare:

Petra-Eleonora Svedberg, Karin Jonsson

Musiker:

James Auger, Kamilla Sol


Fakta:

Föreställningens längd: Föreställning 45 min
Publikantal:

Max 65 elever/ per skolföreställning

Målgrupp: 6-10 år
Teatern utgår från region: Norra
Teatern turnerar till region: Norra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
Krav på mörkläggning: Nej
El: 10 A

Pris:

Pris per föreställning: 10.500 kr
Tillkommer traktamente och boende.

Reseersättning:

50 kr/ milKontaktuppgifter

Namn: Petra-Eleonora Svedberg
E-post: info@skogsnasteatern.se
Telefon: 072-2385783