Vänskap & Integration

Pantomimteatern

Vi har utvecklat ett koncept utifrån fysisk kommunikation, mim och akrobatik med vänskap och tillit i fokus. Workshopen är skräddarsydd för att fungera för nyanlända samt utan att alla deltagare behärskar svenska.

Pantomimteatern har lång erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med att använda kroppen och rörelsen som uttrycksmedel. Alla workshops går att tillämpa på alla åldrar från 3 år. För maximal upplevelse och kvalitet delar vi upp klassen i två grupper med 12-15 elever i varje grupp. Vi erbjuder också fortbildning för pedagoger som önskar inspiration för att få in mer rörelse och improvisation i sin undervisning. 

Vi prövar kroppsspråkets betydelse, olika sociala koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra. Vi undersöker olika teman på ett konkret sätt, t.ex. samarbete, tillit och kommunikation. Denna workshop kan med fördel användas med nyanlända elever och eller eventuella kompisklasser. I workshopen arbetar vi med olika trygghetsövningar; hur vi möter varandra, olika kroppsspråk och sociala koder, t ex i samarbetsövningar och kommunikation genom parövningar.

När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet, blir språk, social status och bakgrund sekundära. Det viktiga blir leken och mötet här och nu. I akrobatik tränas förmåga till tillit och samarbete, som clown vågar vi göra bort oss, i mim kan vi lära oss om kroppsspråk, den ordlösa kommunikationen och mycket mer. Det blir förståeligt och tydligare varför vissa saker är okej och andra inte. Titta på vår trailer! 

Koppling till läroplanen

Vi strävar efter att koppla våra workshops till läroplanen och har flera exempel på hur det kan se ut: Förutom de s.k. fem viktigaste förmågorna i Lgr-11 (särskilt de kommunikativa och metakognitiva förmågorna), liksom att normer och värden och andra psykosociala färdigheter utvecklas, kan vi koppla till konkreta ämnen så som samhällskunskap, språk, kommunikation, teambuilding, vänskap, hälsa/ idrott.


Medverkande på och bakom scen:

Producent

Cecilia Sjöberg Sitwell, Magnus Byström, Jennifer Olausson

Skådespelare

Niklas Lindgren


Fakta:

Föreställningens längd: 60 minuter
Publikantal:

15 st eller 30 st

Målgrupp: 3-20 år
El: inget
Bärhjälp: nej

Pris:

4500 kr, 6500 kr eller 8000 kr per workshop. 

Reseersättning:

75 kr/mil


Övrig information:

För workshop utanför Stockholms län tillkommer kostnader för
Resa: 75 kr/mil alt. tågbiljetter
Traktamente: 410 kr/dag/person
Logi: Vid behov, rökfritt enkelrum med dusch


Kontaktuppgifter

Namn: Cecilia Sjöberg Sitwell
E-post: info@pantomimteatern.se
Telefon: 070-3155868