Utgrävningar på månens baksida

Månteatern

En humoristisk, poetisk upplevelse, fylld med rörelse och musik.

Med komiska och fantasifulla spadtag gräver vi oss genom mänsklighetens mylla. Vad kommer vi hitta, kanske en och annan gömd skatt?

Det vi lyckas gräva fram under vår expedition, vad har det för betydelse och vad säger
det om oss som människor?

Varmt välkomna till en annorlunda och komisk utgrävning av ett rörande släkte.

Utgrävningar på månens baksida är en filosofisk, poetisk och inte minst en humoristisk upplevelse, fylld med rörelse och musik som främst riktar sig till utgrävare från 6 år och uppåt.

Koppling till läroplanen

Exempel på kopplingar till LGR11:
Naturorienterande ämnena
Året runt i naturen
• Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser.
Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem

Berättelser om natur och naturvetenskap
• Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
• Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå
och förklara fenomen i naturen.
Metoder och arbetssätt
• Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
• Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra
uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg


Medverkande på och bakom scen:

Av

Pelle Öhlund och Månteaterns ensemble


Fakta:

Föreställningens längd: 60
Publikantal:

85 inkl. vuxna

Målgrupp: 6-9 år
El: 3-fas, 16 Amp, Europahandske
Byggtid: 210 minuter
Rivtid: 90 minuter
Scenyta: Bredd 10 meter, djup 9.5 meter, takhöjd 3.5 meter
Bärhjälp: 2 vuxna. Tunga luft kan förekomma

Pris:

14 000 kr för första föreställningen. 9 000 kr för andra föreställningen och nästkommande, utifrån att bygget kan stå kvar i samma lokal.
Traktamente, milersättning och boende tillkommer utanför Skåne. 25% moms tillkommer på turnéföreställningar.
Priserna gäller fram till och med 2019-12-31

Reseersättning:

67,50:-/milen (utanför Skåne)Kontaktuppgifter

Namn: Henrik Hulander
E-post: henrik@manteatern.se
Telefon: 070-2080454