This is what I saw

Stjärnkalaset södra

Scenkonstupplevelser i skolan som en viktig del i individutvecklingen

Syftet med den här rapporten är att presentera hur en årskurs 3 under slutet av vårterminen 2022 arbetade med elevernas upplevelser efter att ha sett olika scenkonstföreställningar. I rapporten redogörs för tankar om val av föreställningar, själva arbetsprocessen med för- och efterarbete, metoder, erfarenheter och framtidstankar inför fortsatta projekt/temaarbeten när man tar barngrupper på scenkonstföreställningar.

Den här rapporten handlar om hur klass 3 på Slottsvångsskolan i Helsingborg, Sverige arbetat före och efter vi sett tre olika scenkonstföreställningar under ASSITEJ Artistic Gathering & Bibu Scenkonstbiennal våren 2022. Jag som har skrivit denna rapport undervisar i grundskolans tidigare åldrar på Slottsvångsskolan. Jag har arbetat som lärare i över 20 år och har mångårig erfarenhet av att bland annat arbeta med estetiska lärprocesser med elever i olika åldrar.
Tack till klassens elever som är grunden till att detta arbete har kunnat genomföras. Jag vill också speciellt tacka Irene Grahn (programproducent för scenkonst barn och unga och dramapedagog) som varit mitt bollplank under arbetets gång samt Sue Giles (President för Internationella ASSITEJ) och Niklas Borefors (VD och verksamhetsledare för Bibu AB) för att ha gett mig förtroendet att vara en del av detta pilotprojekt.

Susanne Barregren, lärare Slottsvångsskolan Helsingborg


Medverkande på och bakom scen:

Upphovsperson till rapporten

Susanne Barregren lärare Slottsvångsskolan Helsingborg

Samordnare Bibu

Irene Grahn


Fakta:

Föreställningens längd: 25 min
Målgrupp: En föreläsning för publiken på Stjärnkalaset södra 2023
Krav på mörkläggning: NejKontaktuppgifter