Spela Man

Dotterbolaget

Hösten 2022 har vi premiär på clownföreställningen Spela Man för mellanstadiet. Mansrollen är i förändring, behovet att ifrågasätta och diskutera detta bör ske i mellanstadiet innan rollerna “satt sig”. Därför gör Dotterbolaget föreställningen Spela Man för mellanstadiet med tillhörande workshops. Med humor och allvar, clownnäsor och halvmasker leker vi tillsammans med publiken om detta viktiga ämne.

Mansrollen är i förändring och behovet att ifrågasätta och diskutera detta bör ske i mellanstadiet där rollerna börjar ta form. Därför gör Dotterbolaget föreställningen Spela Man med premiär oktober 2022. Med humor och allvar, clownnäsor och halvmasker leker vi tillsammans med publiken om detta viktiga ämne. Underhållande och skrattfyllt men också
drabbande rakt in i hjärtat. När clowner gestaltar tuffa frågor blir det varmt och medkännande i rummet. Pojkar och män formas under ett hårt tryck – främst under uppfostran, av andra män och till exempel inom idrotten, i skolan, senare på arbetet, genom mansbilden i medierna m.m. I könsmaktsordnandet förväntas en man tåla smärta, inte vika undan, inte gråta, inte känna för mycket, inte ge uttryck för svaghet eller osäkerhet.
Dessa krav begränsar pojkars livsutrymme. Att till exempel inte ha tillgång till gråten för att få utlopp för känslor av rädsla eller oro är direkt hämmande för att återhämta sig från smärtsamma händelser.
Pojkarna kommer som grupp efter i skolan och får sämre resultat.
De könsmönster som skapar bristen på jämställdhet i samhället tycks med andra ord också skapa stora problem för pojkars och mäns själ.
Genom föreställningen Spela man och tillhörande workshops vill vi vara med och ändra på det och ge pojkar språket för att kunna tala om det.
Till Spela man finns analyserande och gestaltande workshop knutet i tre steg. De beskrivs närmare i Spela Man Workshop.

Skapande skola

Workshop kring mansrollen. Workshopen är separatistisk, dvs bara killarna deltar eftersom vår erfarenhet säger att helt andra samtal då kan ske.
Vårt arbete är inspirerat av Forum för levande historias pedagogiska material som heter Spelar Roll. Eleverna får möjlighet att själva gestalta avgörande situationer. Med hjälp av konstnärerna kommer de att få nya och verkningsfulla verktyg till hur de i framtiden kan handla i situationer liknande de som framställts i clownföreställningen.
De får tillfälle att i en trygg miljö dela sin tankar kring ämnet och eventuella upplevelser i en strikt form som är välfungerande och väldokumenterad. Som avslutning kommer eleverna även svara (anonymt) på ett formulär med ca 7 frågor med gradvis svarsalternativ. Dessa kommer senare ligga till grund för vår utvärdering av projektet som skickas till skolorna. Eftersom föreställningen i sig är stark, rolig och känslostyrd (clownkonst går förbi hjärnan och träffar oss direkt i hjärtat) hoppas vi att lärarna, med hjälp av vårt konstnärliga och pedagogiska material, kan fortsätta genom att i klassrummet ta upp väckta frågeställningar om könsroller.
Våra Spela Manworkshops finns i 3 steg: 1 Medvetenhet, 2 Analys, 3 Förändring och vi ser gärna att ni bokar alla tre men steg 1 Medvetenhet, går också att boka separat.
Längd: Varje workshop är ca 60 min.
Pris: 1 workshop 6500kr, 4 workshops på samma dag 21500kr. Endast killar deltar.
Lokal: Två större undanröjda klassrum.
Antal: Max 20 elever som delas upp i två grupper.


Medverkande på och bakom scen:

Regi och manus: Claes Åström

Tre skådespelare/clowner

Scenografi och kostym: Karin Sundvall
Mask: Johanna Ruben

Fakta:

Föreställningens längd: Föreställning 50 min. Workshop 60 min, finns i tre steg men det går att boka enbart steg 1.
Publikantal:

Föreställning 70 elever
Workshop 20 killar/grupp

Målgrupp: 10-12 år
Teatern utgår från region: Östra
Teatern turnerar till region: Östra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
El: Vanligt uttag
Byggtid: 120 minuter
Rivtid: 90 minuter
Scenyta: Bredd 6 meter, djup 6 meter, takhöjd 2.40 meter
Bärhjälp: Ja 1 person

Pris:

Föreställning: 17 000kr
2 föreställningar på samma dag & plats 24 000kr
Workshop: 1 workshop 6500kr
4 workshops på samma dag 21500kr. Endast killar deltar.

Reseersättning:

50kr/mil utanför region Stockholm


Övrig information:

Föreställningen och workshopen spelas from 20 oktober 2022. Du kan boka redan nu.
Video och bilder publiceras i oktober.


Kontaktuppgifter

Namn: Camilla Persson
E-post: dotterbolaget@gmail.com
Telefon: 076 3369503