Spela Man

Dotterbolaget

Spela man är en clownföreställning om att växa upp. Det är dags att ändra mansrollen. Att vara pojke är att snart bli man. Hur påverkar normer om manlighet våra pojkar? Vad är manligt kodat, varför är det så och hur vill MAN ha det?

Våra clowner spelar historien om tre pojkar och deras pappor. Med hjälp av humorn och clownens möjlighet att gå längre i alla emotionella riktningar, – kärlek och sorg, – ensamhet och gemenskap, – ömhet och elakhet, kan vi träffa publiken rakt i hjärtat.

Mellanstadieåldern är en bra tid att bli medveten om omedvetna könsroller. Den s.k. manlighetens roller kommer att påverka pojkarna/männen resten av livet, vilket såklart har stor betydelse för deras liv och deras relationer till tjejerna/kvinnorna. Vi granskar mansrollen men utan att skuldbelägga pojkarna, istället vill vi bidra till att bredda mansrollen så att en hel människa ska få plats.

Premiär oktober 2022.

Bakgrunden till varför jag vill göra Spela man

I en pojke ska en hel människa få plats.

Män är överrepresenterade som våldsoffer och våldsverkare, i självmordsstatistik och olyckor. Män har ofta svagare sociala nätverk och är mer isolerade än kvinnor. De lever till och med kortare liv än kvinnor. Pojkar presterar sämre än flickor i skolan.

Parallellt med bilden av männen med makt och privilegier finns alltså en mer komplex bild av mäns liv. De könsmönster som skapar bristen på jämställdhet i samhället tycks också skapa stora problem för män. Det är dags att ändra på mansrollen.

Den destruktiva manlighetsnormen gör att en pojke förväntas att inte vika ner sig, inte ge uttryck för svaghet eller osäkerhet utan klara sig själv och vara en vinnare. Trycket från andra pojkar blir tydligast när en pojke gör något “omanligt” som att visa “fel känslor”, då riskerar han att bli utesluten ur gemenskapen. Mellanstadiet är en bra tid att arbeta med dessa dåliga strukturer, det finns fortfarande tid att göra viktiga förändringar.

För de här förlegade manlighetsnormerna kan vi ju inte låta våra pojkar växa upp med! De är värda så mycket bättre. Med föreställningen Spela man (och workshopen som hör till) vill jag vara med och skapa bättre alternativ till hur vi ser på vad som är manligt och ge pojkar ett språk för att tala om dessa frågor. Jag vill bidra till att pojkar får verktyg för att hantera destruktiva känslor och att de vågar visa all sin ömhet, nyfikenhet, rädsla och kärlek. Så att pojkarna en chans att växa upp till hela människor. En vidgad mansroll kommer att påverka hela vårt samhälle eftersom det påverkar mäns och pojkars relationer till sig själva, till varandra, till kvinnor och flickor.

Claes Åström januari 2022

Skapande skola

Spela Man workshop

I anslutning till föreställningen finns det möjlighet att även boka workshops. Dotterbolaget kommer till klassrummet och håller workshop kring mansrollen. Workshopen är separatistisk, dvs bara killarna deltar eftersom vår erfarenhet säger att helt andra samtal då kan ske.

Vårt arbete är inspirerat av samtalsmodeller från MFJ (män för jämställdhet) och pedagogiskt arbetsmaterial från Forum för levande historia. Eleverna får tillfälle att i en trygg miljö dela sin tankar kring ämnet. Med hjälp av konstnärerna kommer de få diskutera och eventuellt gestalta situationer som uppstod i föreställningen.

Våra Spela Man workshops finns i 3 steg: 1 Medvetenhet, 2 Analys, 3 Förändring och vi ser gärna att ni bokar alla tre men steg 1 Medvetenhet, går också att boka separat.


Medverkande på och bakom scen:

Regi och manus: Claes Åström

Tre skådespelare/clowner

Scenografi och kostym: Karin Sundvall
Mask: Johanna Ruben

Fakta:

Föreställningens längd: Föreställning 50 min. Workshop 60 min, finns i tre steg men det går att boka enbart steg 1.
Publikantal:

Föreställning 70 elever
Workshop 24 killar

Målgrupp: 10-12 år
Krav på mörkläggning: Nej
El: Vanligt uttag
Byggtid: 120 minuter
Rivtid: 90 minuter
Scenyta: Bredd 6 meter, djup 6 meter, takhöjd 2.40 meter
Bärhjälp: Ja 1 person

Pris:

Föreställning: 17 000kr
2 föreställningar på samma dag & plats 24 000kr
Workshop: 1 workshop 6 500kr
4 workshops på samma dag 21 500kr. Endast killar deltar.

Reseersättning:

70 kr/mil


Övrig information:

Föreställningen och workshopen spelas fr.o.m mitten av oktober. Du kan boka redan nu.
Video och bilder publiceras i oktober.


Kontaktuppgifter

Namn: Camilla Persson
E-post: dotterbolaget@gmail.com
Telefon: 076 3369503

Extra material

Filmat extramaterial med regissören och manusförfattaren