Skräcken i bäcken

Teater MaRang

En nyskriven berättelse om vänskapen mellan en flicka och en pojke och om de fördomar och murar som försöker skilja dem åt. Formen är humoristisk, påhittig berättarteater med virtuos gitarrmusik som framförs live och med mycket spelglädje!

På varsin sida om en bäck bor en flicka och en pojke. I bäcken bor enligt myten ett vidrigt odjur som kallas Skräcken i bäcken. Flickan hör till Kungafolket och pojken till Drottningafolket. Folken är fiender sedan urminnes tider och talar alltid illa om varandra. Båda folken planerar att bygga en mur för att utestänga fienden.

Flickan och pojken möts där bäcken är som smalast och blir vänner. De förbjuds att träffa varandra. Men trots det och trots rädslan för Skräcken i bäcken bestämmer de sig för att ta stenarna som är avsedda för muren och försöka bygga en bro med dem istället. På natten när ingen ser.

En scenisk saga med den muntliga traditionen, virtuos gitarrmusik och det fysiska uttrycket tätt sammanflätade.

Föreställningen fungerar bra i för barn där svenska språket är lite ovant.Musiken och det fysiska uttrycket underlättar förståelsen.

Koppling till läroplanen

Vår föreställning knyter an till flera punkter i läroplanen , både genom sin form och sitt innehåll. Här nämner vi några av dem:

° att överföra och utveckla ett kulturarv från en generation till nästa
° att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet
° att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna ideer och lösa problem
° att utveckla förståelse för samtiden genom ett historiskt perspektiv
° att ta del av muntligt berättande samt text i sagans form


Medverkande på och bakom scen:

Manus: Ensemblen Musik: Bengt Magnusson Regi: Suzanne Rangstedt

Suzanne Rangstedt, Bengt Magnusson


Fakta:

Föreställningens längd: 30
Publikantal:

70 barn, eller annat i samråd med arrangören.

Målgrupp: 4-11år, familj
Teatern utgår från region: Västra
Teatern turnerar till region: Västra
Krav på mörkläggning: Nej
El: Vanlig el
Byggtid: 60 minuter
Rivtid: 30 minuter
Scenyta: Bredd 3 meter, djup 3 meter, takhöjd 3 meter
Bärhjälp: Nej tack

Pris:

7 000 sek per föreställning. I Göteborg har vi utjämningsbidrag och i Västra Götaland arrangörsstöd. Det betyder att arrangören betalar då 50% av priset dvs. 3 500 sek.

 

Reseersättning:

18,50 milen vid resor utanför Göteborg.Kontaktuppgifter

Namn: Suzanne Rangstedt
E-post: marang@bredband.net
Telefon: +4631249122