RIT

Skuggteatern

Rit är inte en föreställning. Det är en seans. Det är ett experiment. Det är en ritual.

Publiken deltar med hjälp av tarotkort, ouijabräde och andra rituella element för att ta kontakt med spelplatsens gömda historia. Rit kan med fördel bokas till anrika platser som har mycket att berätta. Med öppna sinnen och gemensamma krafter söker vi kontakt med platsens andevärld.

Rit spelas för offentlig publik eller klassvis för högstadiet, från 13 år och uppåt. För högstadiet går det också att boka Rit som Skapande skola-projekt.

Rit är inte en föreställning. Det är en seans. Det är ett experiment. Det är en ritual.

Publiken deltar med hjälp av tarotkort, ouijabräde och andra rituella element för att ta kontakt med spelplatsens gömda historia. Rit kan med fördel bokas till anrika platser som har mycket att berätta. Kanske sägs Bygdegården, teaterns källare eller museets lokaler vara hemsökta? Med öppna sinnen och gemensamma krafter söker vi kontakt med platsens andevärld.

Rit spelas för offentlig publik eller för klassvis för högstadiet, och passar från 13 år och uppåt. För högstadiet går det också att boka Rit som Skapande skola-projekt.

Efter föreställningen följer ett samtal där ett skärskådande och kritiskt öga av upplevelsen välkomnas.

INTERAKTIVITET
Deltagarna kommer att sitta i en cirkel och delta i enkla ritualhandlingar som mässande i kör. Frivilliga får komma fram och dra tarotkort eller delta i ouijabräde.

TILLGÄNGLIGHET
Du bör vara hörande och seende. Kunna sitta ned i cirka 60 minuter.

LOKALKRAV
Krav på 100% mörkläggning. Det ska vara tillåtet att tända några levande ljus i lokalen. Lokalen ska rymma (max) 30 stolar i cirkel som publikplatser. Arrangör ordnar stolar.

Koppling till läroplanen

För skolan är RIT ett intresseväckande sätt att väcka tankar kring källkritik, vikten av att syna budbärare och hur manipulation kan gå till, vilket är viktiga verktyg i all kunskapsinhämtning och för ett demokratiskt samhälle. Som Skapande Skola deltar eleverna i att göra research, och får lära sig och öva på arkivsök och att nyttja skolans bibliotek. Det är sedan elevernas material som ligger till grund för ritualen.


Medverkande på och bakom scen:

Skådespelare

Love Ersare

Scenografi och kostym

Frida Allberg

Regiöga

Emil Nilsson-Mäki

Manus och idé

Love Ersare


Fakta:

Föreställningens längd: 60 min
Publikantal:

Max 30 personer, sittande i cirkel på var sin stol.

Målgrupp: Vuxna och från 13 år
Teatern utgår från region: Norra
Teatern turnerar till region: Norra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
Krav på mörkläggning: Ja
El: Vanliga eluttag
Byggtid: 90 minuter
Rivtid: 30 minuter
Bärhjälp: Nej

Pris:

7000 kr. Resa, boende och traktamente tillkommer. Vi utgår från Umeå.
Priset gäller under hela 2022.

Reseersättning:

Milersättning 65 kr/mil. Kan även vara möjligt med kollektivtrafik.


Övrig information:

Vid bokning till skolklasser finns ett lärarmaterial som skickas till klassföreståndare inför besöket.


Kontaktuppgifter

Namn: Elenor Nordström
E-post: producent@skuggteatern.com
Telefon: 0790-77 77 70