Pusslet

Teatergruppen Tio Fötter

Tre kompisar ska försöka lösa det gamla pusslet om en bonde som ska frakta en kyckling, en räv och en säck med säd över en å utan att räven äter upp kycklingen och kycklingen äter upp säden. Genom att själva spela bonden, kycklingen och räven försöker de hitta en lösning.

Hur löser vi problem? Hur samarbetar vi? Hur hanterar vi konflikter?
Tre kompisar ska försöka lösa det gamla pusslet om en bonde som ska frakta en kyckling, en räv och en säck med säd över en å utan att räven äter upp kycklingen och kycklingen äter upp säden. Genom att själva spela bonden, kycklingen och räven försöker de hitta en lösning.
Hur de ska lösa pusslet är en sak, men mycket knepigare är hur de ska reda ut konflikterna som uppstår mellan kompisarna. Hur ska de gå tillväga? Vem är det som bestämmer? Hur löser de situationen när de blir osams?
Pusslet är en lekfull musikalisk komedi för barn mellan sex och tretton år som handlar om samarbete och konfliktlösning.

Pusslet har skolpremiär må 11/10 -21 och offentlig premiär 23/10 på Gottsunda Dans & Teater

Koppling till läroplanen

Svenska, värdegrund och uppdrag.

Skapande skola

Teatergruppen Tio Fötter erbjuder ett skapandeskolaprojekt utifrån föreställningen Pusslet…, en komedi för barn 6–13 år med manus och regi av John Fiske. När eleverna sett föreställningen kommer Catrin Anlér Blomberg och Oscar Ohlsson ut till skolan och arbetar i halvklass med skapande aktiviteter under temat teater och konfliktlösning. Workshopparna knyter även an till läroplanen i svenska. Eleverna får arbeta med en fördjupning av konstformen teater. Genom forumteater får barnen gestalta vardagliga konflikter och sen lösa dem gemensamt.

Tio Fötters arbetsgång ser ut så här:
1. Möte med skola (lärare och elever) inför ansökan (detta kan även ske via telefon och/eller mejl).

2. Efter beviljat anslag: a. Föreställning b. Workshops
Lokal: Två tomma klassrum (alternativt ett klassrum + en lekhall). Skjut bänkarna och stolarna åt sidan. Fri minimigolvyta: 5 X 5 kvadratmeter. Möte varje morgon kl. 7.30 (tidsexempel) i personalrummet med för dagen aktuella klasslärare och annan pedagogisk personal (frivilligt).
Pedagog Oscar Ohlsson (halvklass i ett klassrum) samtidigt som pedagog Catrin Anlér Blomberg (halvklass i ett annat klassrum eller samlingssal): 8.00–8.50 + 9.10– 10.00 (tidsexempel – kan anpassas).
Pris: 1 750/halvklass (max 15 barn) Reseersättning: 50 kr/mil


Medverkande på och bakom scen:

Manus, Regi och musik: John Fiske

Catrin Anlér Blomberg, Melody Sheikh och Oscar Ohlsson

Scenografi och kostymidé: Johan Andrén
Producent: Carin Anlér Fiske
Skådespelare

Catrin Anlér Blomberg, Inana Selenius ( ersättare för Melody Sheikh) och Oscar Ohlsson


Fakta:

Föreställningens längd: 45 min
Publikantal:

max 110 barn/fst vid min spel och publikyta 9 x 12 kvadratmeter

Målgrupp: 6-13 år
Krav på mörkläggning: Ja
El: Vanligt eluttag
Byggtid: 90 minuter
Rivtid: 30 minuter
Scenyta: Bredd 7 meter, djup 5 meter, takhöjd 2.5 meter
Bärhjälp: En person

Pris:

10 000 kr för en föreställning. Vid köp av två fst samma dag och plats: 9 000/fst

Reseersättning:

40 kr/mil


Övrig information:

Spel och publikytan kan krympas om publiken är mindre än 110 barn


Kontaktuppgifter

Namn: Carin Anlér Fiske
E-post: tio.fotter@telia.com
Telefon: +46705190387

Extra material

Filmen beskriver Tio Fötters Skapandeskolaprojekt utifrån föreställningen Pusslet