Pröva-på-cirkus-lektion

Dotterbolaget

Vi kommer och håller workshops 1-5 ggr. Vid ett besök hinner vi alltid med olika typer av jonglering samt parakrobatik (om det finns mattor på skolan). Fler besök möjliggör undersökande av andra discipliner.

Vi erbjuder en kreativ och fysisk träning där det är lätt att anpassa svårighetsgrad utifrån elevernas kunskap, ålder och vilja. I cirkusträningen finns inga tävlingsmoment utan alla elever utvecklas i egen takt utifrån sina förutsättningar och vad de tycker om att göra. Det är lekfullt, kul och stärker sammanhållningen i gruppen. Förutom praktiska färdigheter, skills, tränar eleverna indirekt sin koordination, fokusering, tålamod, kroppskontroll, balans, modet att synas, kreativitet, tillit och förmåga till samarbete.

Ett till fem besök per uppdrag. Barnen kommer att få pröva på olika stationer som består av cirkuskunskaper så som jonglering, lättare akrobatik/parakrobatik, balans- samt clownövningar och teaterövningar. Med flera dagars uppdrag kan vi planera enklare uppvisningar i grupper samt tillverkning av egna jongleringsbollar.

Det är viktigt att lärarna är med för att kunna uppleva att något förändras i rummet av det skapande arbetet med professionella artister. Konstnärer kan förmedla konstnärskapet på ett pedagogiskt sätt, visa en ingång i ett “tänk”. Cirkusträningen bidrar till något nytt och gemensamt i klassrummet. Lärarna får med sig en konstnärlig metod och en idérikedom i sitt arbetssätt. De vet nåt ihop med eleverna om vad som hände i rummet i workshopsituationen. De kan se sina elever på nya sätt, det kan öppna upp!

TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS!
Vi jobbar gärna tillsammans med er kring upplägg och vill höra era idéer.

Koppling till läroplanen

Rörelse, koordination, samarbete, tillit.

Skapande skola

Konstnärer kan förmedla konstnärskapet på ett pedagogiskt sätt, visa en ingång i ett “tänk”. Cirkusträningen bidrar till något nytt och gemensamt i klassrummet. Lärarna får med sig en konstnärlig metod och en idérikedom i sitt arbetssätt. De vet nåt ihop med eleverna om vad som hände i rummet i workshopsituationen. De kan se sina elever på nya sätt, det kan öppna upp!


Medverkande på och bakom scen:

Virginia Librado-Gallego, Trevor Lewis


Fakta:

Föreställningens längd: 1 timme, vi ser gärna att skolor bokar flera tillfällen till samma klass för att eleverna ska hinna få med sig en fördjupad kunskap och prova på fler discipliner.
Publikantal:

20 barn

Målgrupp: 7-15
Krav på mörkläggning: Ja
El: Nej
Byggtid: 20 minuter
Rivtid: 15 minuter
Bärhjälp: Nej

Pris:

6 500 kr, 5 000 kr för 2:a samma dag och skola.
Vi har subventioner i Region Stockholm ca 50% samt Kulanpremie i Stockholm stad 50%.

Reseersättning:

40kr/mil utanför region Stockholm.


Övrig information:

Om det finns gympamattor så kan vi göra akrobatikövningar. All övrig utrustning har vi med oss.
Tillgång till toalett och omklädningsrum.
När uppdraget sträcker sig över en dag behövs tillgång till lunchrum.
Övrigt: Parkeringstillstånd nära spelplatsen.
Vi kan ha Pröva-på-cirkus-lektion utomhus maj-september, då behövs en plan B från arrangören om vädret är vrångt.


Kontaktuppgifter

Namn: Camilla Persson/Margaretha Dalhamn
E-post: dotterbolaget@gmail.com
Telefon: 076 33 69 503/076 348 77 66