Prins Hatt under jorden en virtuell föreställning

Strandteatern

En spännande digital saga i vackert målade green- screen miljöer, musik, skuggspel, och sagogestalter. Följ med på ett äventyr där modern teknik möter en traditionell folksaga, där teatermasker möter filmduken och där det goda möter det onda!
I Sagan om Prins Hatt under jorden möter vi en kungadotter som har allt man kan önska sig i form av smycken och klänningar. Men hon ger sig av i sökandet efter något helt annat, de sjungande löven. Hon hamnar hos den förtrollade Prins Hatt i underjorden. Trots att de blir bästa vänner får kungadottern aldrig se på prinsen, det har hon lovat. Men en dag bryter hon löftet, vilket får ödesdigra konsekvenser.

Strandteatern gestaltar här en saga med fokus på de utvecklingsteman som är viktiga för barn i åldern 6-9 år Att lämna det trygga och bekanta, utveckling av relationer till andra människor, att svika en vän, att möta motstånd och bli belönad för sina ansträngningar. Många barn får idag inte möta de traditionella folksagorna. Folksagor är en del av vårt kulturarv och ett lustfyllt sätt att möta teman som berör hur det är att vara människa. I den muntliga berättartraditionens tjänst förmedlar vi här sagan med syftet att stärka det symboliska språket för barn och med karaktärer i mask upphöja berättelsen från det individuella till det allmänmänskliga genom att representera olika roller vi alla känner igen oss i. De kan personifiera känslor och sätta ett ansikte till såväl girighet och ondska som ödmjukhet och mod. Fantasin får vingar med hjälp av berättandet, figurerna, bilderna och den levande musiken.
Föreställningen är en del av Myten som scenkonst, ett projekt av Strandteatern i syfte är att blåsa liv i berättarkonsten och lyfta fram våra folksagor. Sagor hjälper oss att skapa inre bilder och på ett djupare plan beröra de mänskliga frågorna. I samarbete med sagoforskare Maria Ehrenberg och psykolog Lene Brok.
”Det är viktigare än någonsin att barn presenteras för symbolspråket och för sagorna, inte bara för att de representerar vårt kulturarv, utan för att det förmedlar livsmod och näring till själen”

Ni får genom fil eller länk tillgång till den här 20 minuter långa sagoäventyret. Detta gör det också möjligt för er att se den fler gånger vilket brukar uppskattas. Se den igen och stanna upp och prata om vad orden betyder. Strandteatern erbjuder ett efter material till lärare med drama övningar och lekar inspirerade av sagan och en ordlista med orden i sagan. Återberätta sagan för varandra. Måla, rita och skapa egna sagor.

Ni har även möjlighet träffa skådespelarna och musiker/tekniker på zoom. Ni bestämmer tidpunkten för detta. I direkt anslutning till att ni sett föreställningen eller en stund efter. Ni kan ställa frågor om föreställningen då vi också lämnar också ett litet uppdrag till klassen. Ca 15-20 minuter.

Koppling till läroplanen

SVENSKA
TALA LYSSNA SAMTALA -Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER -Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

BILD -Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.
Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

MUSIK -Musikens sammanhang och funktioner Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
TEKNIK- Att arbeta med green-screen

Samt skolans grundläggande värden som förståelse och medmänsklighet.


Medverkande på och bakom scen:

Regi, Manus Produktion

Kollektiv skapelse under ledning av Kristina Sahlberg

Skådespelare

Kristina Sahlberg och Linnea Ytterlid

Musik och musiker

Ariel Striim

Målade bakgrunder/scenografi

Henrik Stenberg

Rekvisita/Skuggspels bakgrund

Kristina Sahlberg, Judith Etzold

Kostym

Katarina Vetterfalk, Kristina Sahlberg

Mask

Kristina Sahlberg, Sara Kander, Anuschka Seiffert, Linnea Ytterlid

Foto/redigering

Ariel Striim

Stöd regi

Helge Striim


Fakta:

Föreställningens längd: 22 minuter plus 15-20 min eftersamtal
Publikantal:

Klassvis med bestäms av lärare och skola. Bra internetuppkoppling, stor bildskärm, högtalare. Ej för stora grupper åt gången rekommenderas.

Målgrupp: 6-9 år
Teatern utgår från region: Västra
Teatern turnerar till region: Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra, Västra
Krav på mörkläggning: Nej

Pris:

12000 kr


Övrig information:

Teknikbehov: Bra internetuppkoppling, stor bildskärm, högtalare
Föreställningen är med i det subventionerade utbudet i region Halland. Kultur för barn och unga.


Kontaktuppgifter

Namn: Kristina Sahlberg
E-post: kristina@strandteatern.se
Telefon: 0738967578