Oj nu blev jag lite blyg

Dotterbolaget

Det är en rolig och ömsint föreställning om att plötsligt känna sig dum och inte våga.
Regi och manus av Camilla Persson som gjorde vår mycket populära Hunden för några år sedan.

Efter en storstilad entré skall Missin och Lage sjunga en sång men det blir fel, Lage gör bort sig och det låser sig helt.
Finns hjälp att få? Jaaa det gör det!
För att uppbåda mod, berättar de om andra som gjort fel. Vi får bland andra möta; – läraren som inte vågade prata, – monstret med bebisröst och tolken som äter upp Finland

Koppling till läroplanen

Förkoleklass: ”Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt”…I ”undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.”
Grundskolan. ”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”…
– tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
– kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,”

Skapande skola

Prova-på-cirkus-lektion 1-5 tillfällen


Medverkande på och bakom scen:

Manus & regi

Camilla Persson

Medverkande

Virginia Librado Gallego, Claes Åström

Scenografi & kostym

Caroline Romare

Fotograf

Per Kristiansen


Fakta:

Föreställningens längd: 45 min
Publikantal:

max 70
Arrangören ansvarar för publikplatser. Viktigt att tänka på är att skapa nivåer så att barnen inte skymmer varandra.

Målgrupp: 6-11 år
Krav på mörkläggning: Nej
El: 10 A
Byggtid: 120 minuter
Rivtid: 90 minuter
Scenyta: Bredd 5 meter, djup 5 meter, takhöjd 2.30 meter
Bärhjälp: gärna Observera att arrangören ansvara för publikplatser

Pris:

15.500kr, Två föreställningar på samma dag och plats 6500kr.
Vi har subventioner i Region Stockholm och Västra Götaland ca 50% samt Kulanpremie i Stockholms stad 50%.

Reseersättning:

50kr/mil utanför Region Stockholm samt ev. logi och trakt.Kontaktuppgifter

Namn: Margaretha Dalhamn
E-post: dotterbolaget@gmail.com
Telefon: 0763369503