NYTT TREÅRIGT KOLLEKTIVAVTAL

Treårigt avtal för anställda vid 
fria teatrar i Teatercentrum

Teatercentrum och Teaterförbundet för scen och film har kommit överens om att förlänga kollektivavtalet avseende anställda vid fria teatrar i Teatercentrum från 1 april 2017 till 31 mars 2020, med en uppräkning av minimilöner och andra ersättningar om totalt 6,5% för avtalsperioden. Löneuppräkningen för 2017 är 2,1% från den 1 juni.

Parterna är överens om att en mer ingående utredning ska göras för så kallad devising och digitalisering/streaming/vidaresändningar. För detta ska två arbetsgrupper tillsättas, för vilka Teatercentrum kommer att vara sammankallande.

Mer information och hela avtalet här.