Normkreativt analysverktyg

”Förväntat eller överraskande” – ett analysverktyg om normer, inkludering och konstnärliga val inom scenkonst.

Friktionskraft var ett kompetens- och kunskapsprojekt med utgångspunkt i Teatercentrums Mångfaldspolicy, som antogs vid Riksdeltagarmötet 2015. Med stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse genomförde Teatercentrum en serie seminarier och workshops med olika perspektiv på mångfald, med syfte att gå från policy till praktisk verksamhet.

Som en del av Friktionskraft skapade även ett analysverktyg som vi hoppas ska vara till stöd och inspiration för både teatrar och arrangörer att systematiskt och över längre tid reflektera och diskutera kring mångfald i det egna arbetet.

Huvudfokus har legat på teatrarnas perspektiv, men många frågeställningar är också intressanta att ställa ur ett arrangörsperspektiv, för diskussion och reflektion kring programläggning och repertoarval. Därför presenterar vi verktyget i två versioner med några mindre variationer.

En inspelning av Teatercentrums presentation och samtal om Förväntat eller överraskande på Scenkonstbiennalen 2019 kan höras på Kulturakademin podcast #94.