Monster-konster

Dockteater Månstjärnan

En queer pjäs för barn

Vårt syfte är att ge små barn, föräldrar och lärare en konstnärlig upplevelse och att visa på alla människors lika värde oavsett kön och sexuell läggning.

Handlingen utspelar sig i den levande naturen. Huvudpersonen är ett barn som har två mammor. En retsticka till huvudfoting och ett snällt monster finns med. Ett av träden i skogen mår inte bra och doktorn tillkallas. När ingenting hjälper måste det till riktiga konster, monster-konster, för att trädet ska få leva som det vill, utan begränsningar.

Familjer kan se ut på många olika sätt: t.ex två mammor, två pappor och ett barn, eller en mamma, en mormor och två barn. En familj är en liten grupp som lever tillsammans och som älskar varandra och har omsorg om varandra. Alla familjer är unika och lika mycket värda. Det viktiga är att det finns kärlek. Att vi är olika gör oss rikare. 
Alla människor borde få leva det liv som de själva har valt och vill leva, utan att någon/något begränsar dem. Det är förstås inte möjligt. Men i ett öppet samhälle finns det mer kärlek och respekt. Barn har ett öppet sinne och för dem är ingenting konstigt. Jag vill ge ett exempel från en förskola där ett litet barn frågar ett annat litet barn: ”Är du en pojke eller en flicka?” Det lilla barnet svarar: ”Jag vet inte.” ”Men vad heter du då?” frågar det första barnet. ”Måns”, blir svaret. ”Jaha, då är du en katt!”
Vi vill spegla den verkligheten i en pjäs, där vi låter den levande naturen och fantasin ta stor plats. Barn lever i ett gränsland mellan fantasi och verklighet. De förflyttar sig lätt mellan världarna. För vuxna kan det vara svårare, men för dem som fortfarande har kvar det lilla barnet i sig, är det inte konstigt med ett träd som pratar. Och för dem som har glömt sitt inre barn, vill vi hjälpa till att plocka fram det igen.
I föreställningen Monster-konster vill vi visa hur världen kan se ut och vad olika och lika vi kan vara på samma gång. Queer betyder ursprungligen konstig.
”Vad du ser konstig ut”, säger den ena figuren till den andra.
”Konstig? Är jag inte fin?” frågar den andra figuren och vänder sig till publiken.
”Men du har ju ingen kropp!”
”Kropp måste man ha det?”
Ja, det måste man nog. Eller kanske inte? Figurerna i vår pjäs är tillverkade efter barns teckningar. Ögonen är det som är mest utmärkande i bilderna. De flesta figurer har också huvud, men inte alla. Kropp, ben och armar verkar inte vara nödvändigt. Vi utgår från barnens fantasier och använder dem som grund till ett queer- perspektiv. Vill man förändra sina villkor? Hur gör man i så fall och vem har makten att förändra? Vad är lika och vad är olika? Var finns begränsningarna och var finns möjligheterna? Det är några av de frågor som Monster-konster tar upp.

Koppling till läroplanen

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor.


Medverkande på och bakom scen:

Dockspelare, dockmakare, manusförfattare

Margareta Selander

Dockspelare

Lars-Göran Selander

Komposition

Frida Selander

Regihjälp

Ingemar Selander

Ljussättning

Jonas Olsson


Fakta:

Föreställningens längd: 35 min
Publikantal:

60

Målgrupp: Från 3 år
Teatern utgår från region: Norra
Teatern turnerar till region: Norra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
Krav på mörkläggning: Ja
El: 2x10A
Byggtid: 120 minuter
Rivtid: 90 minuter
Scenyta: Bredd 5 meter, djup 4 meter, takhöjd 2 meter
Bärhjälp: 1 person

Pris:

8 000 kr i de tre nordligaste länen (resa, logi och traktamente tillkommer)
9 000 kr i resten av landet (totalpris)

Reseersättning:

50 kr/mil


Övrig information:

Logi och traktamente (350 kr/person och dygn) tillkommer.


Kontaktuppgifter

Namn: Margareta Selander
E-post: info@manstjarnan.se
Telefon: 070-2495798

Extra material

Trailer med klipp från olika scener ur pjäsen.