Medlemsservice

Medlemskapet

Som medlemsteater ansluts man till kollektivavtalet mellan Teatercentrum och Teaterförbundet avseende anställda vid fria professionella teatrar i Teatercentrum

Som medlemsteater har man också tillgång till juridisk rådgivning genom serviceavtal med Svensk Scenkonst. Medlemsteatrarna tar en del av hela Teatercentrums konstnärliga och kollegiala utbyte samt regionala, nationella och internationella kontaktnät. Möjlighet att medverka vid biennaler, festivaler och utbudsdagar arrangerade av eller i samarbete med Teatercentrum. Teatercentrum vill stärka den fria teaterkonsten! och erbjuder därför in sina medlemmar att delta i och utforma det kultur- och arbetsmarknadspolitiska arbete som sker regionalt och nationellt. Teatercentrum arrangerar kurs-, fortbildnings- och seminarieverksamhet . Alla medlemmar är välkomna att delta och utforma. Som medlem erhålls subventioner för kostnader knutna till dessa.

”Medlemsteatrarnas föreställningar synliggörs i Teatercentrums marknadsföring regionalt och nationellt.”

Länk: kollektivavtalet mellan Teatercentrum och Teaterförbundet avseende anställda vid fria professionella teatrar i Teatercenturm.