Lyssna på mig!

ENteater

Processdrama är en interaktiv teaterform där elevernas tankar och känslor är centrala och där eleverna kan påverka handlingen. Spelas i klassrum!

Spelas i klassrum! Processdrama är en interaktiv teaterform där elevernas tankar och känslor är centrala. Eleverna ges möjlighet att lägga sig i, gestalta och påverka handlingens förlopp. Tillsammans med elever och lärare tar vi oss an aktuella frågor eller teman, ibland utifrån barnkonventionens paragrafer. ENteater har stor erfarenhet av publikmöten från Teater UNOs mångåriga verksamhet med föreställningar för barn och unga.

Förarbete: Vi träffar lärare/personal på aktuell skola och tar reda på vilka teman, ämnen och utmaningar som är aktuella i berörda grupper. Sedan skapar vi en fiktiv historia med karaktärer som tar sig an liknande utmaningar. Eleverna får möjlighet att uppleva situationer utifrån och på så sätt få perspektiv på sin egen verklighet. Eleverna är med och påverkar handlingens förlopp genom att ge förslag till karaktärerna hur de kan agera, tänka osv. I slutdelen bjuds eleverna in att själva agera en rollkaraktär i cirkeln i förändringsarbetet. Syftet är att väcka engagemang utan att moralisera, och att inspirera elevernas inneboende empatiska och sociala förmågor. Att stärka gruppens känsla av att ställa upp och att kunna styra sitt eget liv.

Koppling till läroplanen

Skolans uppdrag: Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själva och andra.
Skolans mål: är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, respekterar andra människors egenvärde

Skapande skola

Vi har god erfarenhet av projekt inom Skapande skola.
Förarbete: Vi träffar lärare/personal/elever på aktuell skola och tar reda på vilka teman, ämnen och utmaningar som är aktuella i berörda grupper. Sedan skapar vi en fiktiv historia med karaktärer som tar sig an liknande utmaningar. Eleverna får möjlighet att uppleva situationer utifrån och på så sätt få perspektiv på sin egen verklighet.


Medverkande på och bakom scen:

Skådespelare

Åsa Eek Engquist, Malin Bjersing, Staffan Nattsén


Fakta:

Föreställningens längd: 60 min
Publikantal:

1 klass

Målgrupp: 10-13
Teatern utgår från region: Västra
Teatern turnerar till region: Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra, Västra
Krav på mörkläggning: Nej
El: 10A
Byggtid: 30 minuter
Rivtid: 5 minuter
Bärhjälp: behövs ej

Pris:

8 000 kr

Reseersättning:

reseersättning och traktamente i förekommande fall


Övrig information:

Lokal: Klassrum, en ring med stolar och tom golvyta innanför


Kontaktuppgifter

Namn: Åsa Eek Engquist
E-post: enteater.se@gmail.com
Telefon: 0733-33 02 24