Livets mening

Friteatern

Om hur det blev som det blev i livet och om det var värt det. Om hur vi medvetet eller omedvetet styr våra liv i olika riktningar. Hur det som sägs och inte sägs påverkar våra val. Om hur våra möten med andra människor formar händelser och minnen.

Livets mening – Om livet i en liten by, en karg utpost långt från allfarvägarna. Om Kurre som bor kvar på hemgården nära skogen. Om Rosemarie som idogt söker sig till den som för tillfället är i händelsernas centrum. Om Gunnar som mest är ute och cyklar. Om Kurres syster Burre, som alla vet allt om, trots att hon varken synts till eller hörts av på 35 år. Plötsligt en dag står hon i Kurres kök. Hon har sina skäl till det.

Skådespelarna och privatpersonerna Mats och Mary påverkas under föreställningens gång av de frågor som kommer upp ur pjäsens text. Det får dom att tänka på olika upplevelser i sina egna liv. Starka minnen som också får ta plats på scenen.

Koppling till läroplanen

Föreställningen är inte sprungen ur ett pedagogiskt perspektiv utan kommer ur lusten att spela om livets mening. Hur det blev som det blev och om det var värt det. Om hur vi medvetet eller omedvetet styr våra liv i olika riktningar. Hur det som sägs och inte sägs påverkar våra val.


Medverkande på och bakom scen:

Skådespelare

Mats Nolemo och Mary Stoor

Manus

Martin Lindberg. Bearbetat av Martha Vestin

Regi

Martin Lindberg. Bearbetad av Martha Vestin

Producent

Eva Janstad

Foto

utomhus Mattias Göthberg, inomhus Martha Vestin


Fakta:

Föreställningens längd: 135 inkl. paus.
Publikantal:

Beroende på lokalens utformning. Vi har med en läktare som vi bygger upp till publiken. Den byggs efter de mått lokalen har och efter förväntat antal människor i publiken. Eftersom vi vill spela nära vår publik, ibland med direkta tilltal, så förderar vi att spela för max 130 personer.

Målgrupp: Byaföreningar, teaterföreningar m.fl. som vill att teater ska nå ut till alla i hela landet. I första hand människor från ca 10 år – väldigt gamla som bor och lever på landsbygd.
El: Tre-fas, vi har med olika kopplingar.
Byggtid: 240 minuter
Rivtid: 90 minuter
Scenyta: Bredd 4 meter, djup 3 meter, takhöjd 2.3 meter
Bärhjälp: 1-2 personer. Beroende på hur mycket läktare vi ska bygga. Vi stämmer av detta med arrangören några dagar på förhand.

Pris:

Priset 20 000 kr. är ett totalpris. Allt ingår. Vi tar alltså inte ut någon ersättning för t.ex. resor eller traktamente, affischer och flygblad utöver föreställningspriset. Allt är inräknat så att ni vet vad slutsumman blir.

Annonser i massmedia ingår inte i priset.

För en byaförening kan det verka som en hög summa. Vi hjälper ca hundra byaföreningar om året att finna stöd till sina arrangemang genom samverkan med den lokala Riksteaterföreningen, kommunen m.fl. Det brukar ordna sig. Det viktigaste är att det får bli teater där någon så önskar.

Reseersättning:

Ingår i totalpriset om inte särskilda projekt kräver något annat.


Övrig information:

Mats och Mary har bra röster så även de som hör dåligt är nöjda efter föreställningen. Vi turnerar i skiftande lokaler i hela landet och är därför helt oberoende av om ni har scen eller ej. Föreställningen ges på golvet. Alla ser och hör bra eftersom vi bygger upp en publikläktare som anpassas till er lokal.


Kontaktuppgifter

Namn: Eva Janstad
E-post: p.friteatern@gmail.com
Telefon: 0705433143