LIVET ÄR EN FÖRUNDERLIG DANS

STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER

EN SVENSK – BULGARISK – DANSK FYSISK VISUELL INTERAKTIV TEATERPRODUKTION

I föreställningen får du uppleva fyra historier baserade på verkliga händelser.
De är reflektioner över fyra grundpelare i mänskligt liv.

Föreställningen inspirerar till etiska samtal om våra basala behov.

Som de formulerats i Henry David Thoreaus bok ”Life In The Woods”.

Thoreaus huvudtema i boken är enkelhet. Livet kan vara enkelt om våra önskemål är enkla.

Han flyttade ut i skogen för att lära sig att leva medvetet: ”Jag valde skogen för att jag ville leva medvetet, jag ville hitta livets väsentliga fakta, och se vad jag kunde lära mig för att inte upptäcka att jag inte levt när det är dags att dö.”

Han fann att en människa egentligen bara behöver fyra saker, Mat, Kläder, Skydd, Värme.

Som naturfilosof reflekterade han över förhållandet natur-människa, hans tankar var viktiga för Gandhi och har haft stor betydelse för vår tids miljörörelser.

Thoreau blev också känd för sin tro på civil olydnad, och var en hängiven kämpe för slaveriets avskaffande.

”Life In The Woods” är obligatorisk kurslitteratur vid många amerikanska universitet.

LIVET ÄR EN FÖRUNDERLIG DANS – DEN REFLEKTERANDE MÄNNISKAN är tredje delen i vår internationella trilogi MÄNNISKANS NATUR vars första och andra delar är HOMO LUDENS – DEN LEKANDE MÄNNISKAN och MÜNCHHAUSEN – DEN DRÖMMANDE MÄNNISKAN.


Medverkande på och bakom scen:

Koncept och Regi

Petar Todorov

Texter

Petar Todorov, Staffan Björklund, Enid Björklund

Art design och Scenografi

Enid Björklund

Musik

Lars Fjeldmose

Koreografi

Rossen Mihailov

Voice Over

Lars Dahlqvist

Sång

Elsa Björklund Streiffert

Framförs av

Staffan Björklund


Fakta:

Föreställningens längd: 45 min
Publikantal:

70 personer

Målgrupp: Från 13 år
Teatern utgår från region: Södra
Teatern turnerar till region: Södra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
Krav på mörkläggning: Ja
El: 2x10A
Byggtid: 90 minuter
Rivtid: 45 minuter
Bärhjälp: Nej

Pris:

Skåne: 7000 kr inkl resa.
Övriga landet: 7000 kr. Resa och övernattning, 2 personer, tillkommer.

Reseersättning:

50 kr/mil


Övrig information:

Föreställningen spelas som enskild föreställning eller som en del i trilogin MÄNNISKANS NATUR. Spelas på svenska eller engelska. Ges som familjeföreställning med barn från 10 år.


Kontaktuppgifter

Namn: Staffan Björklund
E-post: staffan@sbteater.se
Telefon: 0703976585

Extra material

Trailer 3min