Kentaur

Göteborgs Dramatiska Teater

Bakom nätväggarna i ett källarförråd möts fyra ungdomar för att diskutera det sexuella övergrepp de gemensamt begått mot en klasskamrat. Vem har gjort vad och vem ska bära skulden? Och vad ska de säga till polisen?

Kentaur berör ständigt aktuella ämnen som sexuella övergrepp och samtycke. Även om pjäsen handlar om unga behandlar den ämnen som i allra högsta grad är aktuella för både unga och vuxna.
Vi har tagit fram en lärarhandledning i samarbete med Män för jämställdhet (som arbetar med manlighetsnormen) att använda vid diskussioner kring pjäsen. Pjäsen lämpar sig utmärkt för Skapande Skola. Valbart är även introduktionsseminarier med personal innan vi kommer ut, samt klassrumsdiskussioner med elever efteråt. Publiksamtal direkt efter föreställningen ingår i priset.
Kentaur har spelat för högstadium och gymnasium från Idre i norr till Höör i söder, samt för ungdomshem, kvinnojourer, Jämställdhetsmyndigheten, Brottsofferjouren och mycket annat.

Mer info, lärarhandledning, press mm: www.kentaurgdt.se

Koppling till läroplanen

Koppling till läroplan för Grundskola åk 7-9 samt Gymnasium
Eftersom denna föreställning har många aktuella ämnen går det att arbeta vidare med materialet inom flera ämnen i läroplanen. Se förslag nedan, för grundskolan åk7-9 och gymnasium, på teman ur det centrala innehållet där denna föreställning kan vara av intresse och hjälp att arbeta vidare med olika teman som knyter an till föreställningen och eleverna.
Ur Lgr 11 samt Lgy 11:
Förståelse och medmänsklighet: Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.
Ur Lgr 11:
Övergripande mål och riktlinjer Lgr 11:
I undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger,
Biologi åk 7-9 Centralt innehåll:
Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjuk- domar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
Historia åk 7-9 Centralt innehåll:
Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kon- tinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
Religion åk 7-9 Centralt innehåll:
Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
Samhällskunskap åk 7-9 Centralt innehåll:
Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socio- ekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Ur Lgy 11:
Övergripande mål och riktlinjer Lgy 11:
Eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, konsument- och trafikfrågor samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. Samhällskunskap 1a+b Centralt innehåll: Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångs- punkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
Samhällskunskap 2 Centralt innehåll:
Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.
Naturkunskap 1a+b Centralt innehåll:
Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Skapande skola

Elevdeltagande i form av värderingsövningar, tematiska samtal, klassrumsworkshops etc.

Föreställningen har beviljats Skapande skola ett flertal gånger, bland annat för skolor i Höör, Värnamo, mm.


Medverkande på och bakom scen:

Manus

Mats Wahl

Regi

Erik Åkerlind

Skådespelare

Hanna Ullerstam, Martin Östh, Magnus Sundberg, Emanuel Claesson

Scenografi och kostym

Ellen Oseng

Teknik

Nicklas Jörgner

Ljussättning

Sara Henriksson, Nicklas Jörgner

Pressbilder

AnnaCarin Isaksson

Producent

Robin Pohlstrand Björkman


Fakta:

Föreställningens längd: 2 timmar inkl efterföljande diskussion
Publikantal:

50

Målgrupp: Åk 7-9, gymnasium, vuxna
Krav på mörkläggning: Nej
El: Trefas 16 A
Byggtid: 180 minuter
Rivtid: 120 minuter
Scenyta: Bredd 5 meter, djup 5 meter, takhöjd 3.5 meter
Bärhjälp: 1-2 pers om möjligt

Pris:

Priser: 1:a föreställningen inkl. diskussion SEK 20 000,— (25% moms tillkommer).
2:a föreställningen samma dag och plats inkl. diskussion SEK 18 000,— (25% moms tillkommer)
Traktamente 1200 kr/dag tillkommer, samt milersättning.

Introduktionsseminiare SEK 5.000,— (25% moms tillkommer)
Priset är inkl. resa och traktamente/omkostnader.

Workshop i klassrum (45min) 1.350,— (25% moms tillkommer)
Priset är inkl. resa och traktamente/omkostnader.

Reseersättning:

40 kr / mil


Övrig information:

Gärna publik på tre sidor om möjligt (ej krav)
Spelas i en gallerbur som är 4 x 4 m (skall efterlikna ett källarutrymme).


Kontaktuppgifter

Namn: Robin Pohlstrand Björkman
E-post: info@goteborgsdramatiska.se
Telefon: 0707307123

Extra material

Trailer inkl 4 minuter spel