Jättens Hjärta

Awake Projects

Jättens Hjärta – En magisk saga berättad med dans, musik och skuggteater på vackert handmålade akvareller.

En upplevelse där modern teknik möter den traditionella folksagan med närheten som endast live framförandet kan ge.
I sagan Jättens Hjärta följer vi prinsen som ger sig ut på äventyr med förhoppningen om att hitta en prinsessa och en stor skatt. På vägen möter han förtrollade djur och får veta att Jätten har rövat bort en prinsessa för att tvinga henne att gifta sig med honom. Prinsen måste besegra Jätten men hur vinner man över någon som inte har sitt hjärta i kroppen?
En berättelse om förlåtelsens kraft som härstammar från de allra första nedskrivna sagorna i världen.

Awake Projects berättar här en saga med kopplingar till de utvecklingsteman som är viktiga för barn 6-9 år. Att ge sig ut i världen, utveckla relationer till andra samt möta motstånd och få belöningar.

Awake Projects fortsätter med att skapa konst som belyser eviga frågor där barn och vuxna får möta vårt kulturarv på ett förtrollande sätt. ”Vi vill väcka lust till eget skapande, förundran över vilken rikedom som finns omkring oss och lust att utforska världen”.

Koppling till läroplanen

SVENSKA

TALA LYSSNA SAMTALA -Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER -Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

BILD -Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.
Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

MUSIK -Musikens sammanhang och funktioner Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.


TEKNIK- Att arbeta med projektorer, ljus och digitala möjligheter

Samt skolans grundläggande värden som förståelse och medmänsklighet.


Medverkande på och bakom scen:

Koreograf

Mario Perez Amigo

Scenografi

Sabina Hedin

Dans

Elli Eklund

Slagverk

Johan Westerberg

Sång, musik och berättande

Hanna Björck, Maria Sendow


Fakta:

Föreställningens längd: 30 minuter
Publikantal:

80 personer

Målgrupp: Familjeföreställning från 6 år
Teatern utgår från region: Östra
Teatern turnerar till region: Östra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
Krav på mörkläggning: Ja
El: 2 x 10A
Byggtid: 120 minuter
Rivtid: 60 minuter
Scenyta: Bredd 8 meter, djup 12 meter, takhöjd 4 meter
Bärhjälp: Behövs ej

Pris:

12 000 kr (inkl moms) för 1:a föreställningen, 10 000 kr (inkl moms) för 2:a föreställningen samma dag och plats.

Reseersättning:

80 kr/mil


Övrig information:

Föreställningen går att köpa utan live dans och kräver då endast 4 meters speldjup och fås då till reducerat pris.
Kontakta oss för mer info.


Kontaktuppgifter

Namn: Hanna Björck
E-post: hanna@awakeprojects.com
Telefon: 0736-17 66 47

Extra material

trailer: Jättens Hjärna