Jag var faktiskt först!

Föreningen Ung utan pung/Svea Sträng

En lekfull pjäs om rättvisa och moral.
Tre kompisar försöker komma fram till vad som är mest rättvist. Kan man ändra reglerna till sin egen fördel och hur ska man göra för att det ska vara lika roligt för alla?

En pjäs om att lösa konflikter, bli sams och leka igen, med mycket värme, humor, sång och musik.

Pjäsen kan användas som grund för samtal med eleverna om demokratiska värderingar, rättskänsla, tolerans och ansvarstagande.

Till pjäsen kan workshopar beställas där barnen genom lekfulla övningar och uppgifter själva får fundera över och komma fram till alternativa lösningar på olika situationer kopplade till pjäsen. Detta redovisas i form av små scener eller teckningar t.ex. Barnen visar upp och diskuterar med varandra under ledning av workshopledarna.

Koppling till läroplanen

Demokratiska värderingar, rättskänsla, tolerans och ansvarstagande. SO- ämnen.

Skapande skola

Pjäsen kan med fördel användas som grund för ett Skapande skola-projekt där eleverna själva i workshopar får skapa scener eller på annat sätt uttrycka sig konstnärligt för att hitta egna lösningar på de situationer som förekommer i pjäsen.


Medverkande på och bakom scen:

Medverkande

3 skådespelare från Ung utan pungs lilla ensemble.


Fakta:

Föreställningens längd: 45/60
Publikantal:

100 barn

Målgrupp: 6-8 år
Teatern utgår från region: Östra
Teatern turnerar till region: Östra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
Krav på mörkläggning: Nej
El: 3 st 10A vägguttag på separata säkringar
Byggtid: 180 minuter
Rivtid: 60 minuter
Scenyta: Bredd 6 meter, djup 6 meter, takhöjd 4.5 meter
Bärhjälp: Minst 2 vuxna dugliga personer vid in- och ut-lastning, ca 15 minuter/tillfälle

Pris:

16 500 kr, föreställning nummer 2 och 3 samma dag och scen 14 000 kr

Reseersättning:

I region Stockholm till 1000kr/dag. På turné till 95kr/mil.


Övrig information:

Mörkläggning: Helst.


Kontaktuppgifter

Namn: Kerstin Lundblom
E-post: boka@ungutanpung.se