Improvisationsteaterworkshop

Obanteatern

Improvisationsteater är ett utmärkt sätt att på ett enkelt och roligt sätt stimulera kreativiteten samt öka lyssnandet och samarbetet i en grupp.

Improvisationsteater är ett utmärkt sätt att på ett enkelt och roligt sätt stimulera kreativitet. Utifrån olika infallsvinklar, teman eller det som passar in i skolans undervisningscykel kan man använda sig av improvisationsteater för att inspirera till nya former av lärande, där kreativitet, spontanitet och fantasi står i fokus. Vi kan dela upp improvisationsteater-workshopen i olika lekfulla övningar.

SPONTANITET
Med hjälp av praktiska teaterövningar tränar vi upp vår fantasi och vår skapande förmåga, lär oss acceptera våra egna och andras idéer. Spontanitet är en viktig beståndsdel i allt kreativt arbete.

BERÄTTANDE
Med spontanitet, lyhördhet och koncentration skapar vi tillsammans med gruppen gemensamma berättelser inom ramen för en enkel dramaturgi.

KROPPSSPRÅK
Vi fokuserar på kroppsmedvetenhet och den kommunikation som sker mer eller mindre omedvetet människor emellan. Med lekfulla övningar visar vi på hur det vi säger färgas, försvagas eller understryks av vårt kroppsspråk.

Koppling till läroplanen

Svenska, värdegrundsarbete


Medverkande på och bakom scen:

Workshopsledare

Tomas Fingal, Magnus Ödéhn


Fakta:

Föreställningens längd: 90-120
Publikantal:

cirka 25 medverkande per workshop

Målgrupp: 10-18
Teatern utgår från region: Södra
Teatern turnerar till region: Södra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
Krav på mörkläggning: Nej
El: 10A
Byggtid: 15 minuter
Bärhjälp: Ingen

Pris:

5 800 kr per workshop

Reseersättning:

Ingen reseersättning inom Skåne. I andra regioner 70 kr/mil


Övrig information:

Kan kombineras med att vi kommer och spelar en Improvisationsteaterföreställning.


Kontaktuppgifter

Namn: Tomas Fingal, Magnus Ödéhn
E-post: info@obanteatern.se
Telefon: 040306570