Grisen som ville ha det bättre*

Skottes Musikteater

Skottes musikteater ger en rolig, spännande och interaktiv musikteaterföreställning med alternativa slut som publiken påverkar.

Detta är en berättarföreställning som ges nära publiken. Det är spelet och publikkontakten som är det centrala. Vi undviker därför scenografi, utan kan berätta och spela varhelst någon önskar… Grisen Jönsson rymmer från dynghögen för att söka lyckan på annat håll. Det blir spännande, fina och rent av livshotande möten ute i stora vida världen.
Publiken ger förslag på alternativa lösningar för hur grisen kan agera när hen möter svårigheter. Ett eller ett par förslag spelas upp av skådespelarna.
Denna norska folksaga spelas som musikteater i Skottes fria bearbetning och dramatisering. Skottes har komponerat musiken som framförs live, både som stämningsförstärkare och som rena visor.
Föreställningen är den första av tre som ingår i Skottes projekt “Sagoslingan” Alla tre pjäserna kommer att vara inspirerade av folksagor, spelas nära publiken i musikalisk och berättande form. Alla tre kommer också att ha det interaktiva tilltalet. Publiken blir engagerad och aktiv.

Koppling till läroplanen

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Skapande skola

Föreställningen spelas interaktivt och hela upplevelsen kan ses som ett skapandeskolaprojekt. Dessutom finns förslag på efterarbete från våra bibliotekarier i Gävle, att fortsätta fantisera om vad Jönsson eller de han mötte kunde ha gjort som därmed förändrade sagan och dess slut. Gör en egen bok, rita, berätta och sätt samman flera olika förslag. Det kan bli en hel serie om Jönssons öden och äventyr. Fortsätt att läsa folksagor. De är spännande på flera sätt bl.a. genom att traditionen bjuder in till att sagan är föränderlig beroende på vem som berättar den.


Medverkande på och bakom scen:

Skådespelare / Musiker /Kompositör

Ove Zacco Andersson och Mats Jadin

Regi / Kompositör

Kalle Zerpe

Kostym

Maria Fedko


Fakta:

Föreställningens längd: 30-40 minuter Kortare för de yngre och längre för de äldre.
Publikantal:

Max 60 eller enligt FHM rekommendationer när sådana gäller.

Målgrupp: 5-8 år och familj
Teatern utgår från region: Östra
Teatern turnerar till region: Östra
El: 1x10A
Byggtid: 20 minuter
Rivtid: 20 minuter
Scenyta: Bredd 3 meter, djup 2 meter, takhöjd 2.20 meter

Pris:

Första föreställningen 8000 kr. Andra föreställningen samma dag i samma lokal 6000 kr. Boende i två enkelrum tillkommer samt traktamente enligt kollektivavtal.

Reseersättning:

35 kr milen


Övrig information:

Kan även spelas utomhus!


Kontaktuppgifter

Namn: Eva Janstad
E-post: producenten@skottesmusikteater.com
Telefon: 0705433143