Teatercentrum presenterar stolt
programmet för FRITT SPELRUM

– en mötesplats för fortbildning, konstnärliga samtal och kollegialt erfarenhetsutbyte på Nordiska folkhögskolan i Kungälv 9 – 11 juni.

Vi välkomnar alla medarbetare vid alla medlemsteatrar och hoppas att ni ska bli inspirerade, få diskutera en hjärtefråga eller bli överraskade och lära er något nytt!  Konferensen arrangeras med återstartsstöd från Kulturrådet.

– Anmälan stängd –

Reseersättning för samtliga deltagare på Fritt spelrum

Teatercentrum erbjuder samtliga deltagare på Fritt spelrum reseersättning till konferensen. Boka din resa i god tid för bästa möjliga pris. Alternativt vid kortare avstånd, om möjligt, res tillsammans från er teater med till exempel er turnébil. 

Vi erbjuder: 
max 1 500 kr / person för resor från Södra, Västra och Östra regionen
max 2 500 kr / person för resor från Norra regionen 

Begäran om reseersättning ska ske senast 20 juni via detta formulär med bifogat orginalkvitto. Ni kan redan nu skicka in era kvitton men ersättningen betalas inte ut förrän efter konferensen. 

Trippus eventapp och schema

Innan konferensen kommer var och en att få ett sms med en länk till Trippus eventapp. I appen kommer ni kunna se era val av aktiviteter och hitta annan nödvändig information om programpunkterna. Via appen kommer även eventuella förändringar i schemat att framgå.

Incheckning, boende och mat

Från kl 14.00 på fredag den 9 juni går det att checka in på boendet på Nordiska folkhögskolan. Vid kl 17.00 samlas vi sedan för mingel i huvudbyggnaden och middagen serveras vid 17.30. Vidare under konferensen serveras frukost, lunch, middag och fika. Vi avslutar på söndagen med lunch kl 12. Maten under konferensen kommer att vara vegetarisk. På fredag och lördag kväll kommer det att finnas dryck att köpa till självkostnadspris efter middagen.

Kongress

Teatercentrums kongress äger rum på Fritt spelrum den 9 juni kl 19 – 21. Samtliga deltagare på Fritt Spelrum är välkomna att närvara på kongressen men det är enbart teaterns anmälda representant alternativt suppleant som är röstberättigad. Kallelse har skickats i separat utskick.

PROGRAM

Embodied movement med Kirstine Illum

Teateralliansen bjuder in till morgonträning
Res in i din egen kropps rytm. Andningen har stor betydelse för vår förmåga att känna vår kropp och vårt inre känsloliv. Det är porten till våra känslor och kopplingen mellan kropp och sinne som förbinder det medvetna och det omedvetna i oss.

Emobodied movement ger energi till hela kroppen, våra muskler och vårt skelett. Rörelsen ger näring åt våra känslor och hjälper det som står stilla att röra sig. Du arbetar från fötter, till organ, till nervsystem, till själen och till hjärnan och hela vägen tillbaka.

”Våra kroppar är fantastiska, och jag tror på helande och hälsa genom rörelse, stillhet, skratt, nyfikenhet och kärlek. Resurser som finns inom oss alla.” – Kirstine Ilum

Kirstine: Dans, rörelse och meditation har alltid varit en stor del av mitt liv. I mer än 15 år, med hela Europa som arbetsplats, har jag arbetat som professionell dansare, projektledare, koreograf och utbildare.

Samma workshop ges två gånger.

Tid: Lördag 10 juni 8.30 – 9.30 & söndag 11 juni 8.45 – 9.45

Teaterkonstens ställning i samhället nu och i framtiden

Ett seminarium och panelsamtal i två delar med:

Carl Liungman, regionalpolitisk strateg från KLYS
Rolf Sossna från bland annat Stiftelsen för Scenkonstens Historia
Lovisa Pihl, ordförande i Teatercentrum
Matilda Klamas, konstn. ledare Teater Nu, scenkonstkonsulent KulturUngdom.
Moderator: Lars Dahlquist, regional verksamhetsledare Teatercentrum södra.

Fokus ligger på teatern konstnärliga status i ett historiskt perspektiv, nu och framåt, kulturpolitisk status samt teaterns röst och roll i det svenska samhället idag men inte den roll vi själva anser att vi har eller borde ha, utan den roll teatern har sett ur ett externt övergripande samhällsperspektiv.

I den första delen undersöker vi hur kulturpolitiken idag formar kulturområdet som krass yttre påverkansfaktor. Instrumentell och styrande, förfogande över ekonomiska resurser och uppdrag. Hur värderas teatern av politikerna och deras tjänstepersoner?

I den andra delen vänder vi blicken bort från vad kulturpolitiken tycker att kultur ska vara och åstadkomma och frågar istället vad teatern kan åstadkomma på en övergripande samhällelig spelplan. Vilken plats har den fria teatern på denna stora spelplan i relation till institutioner, dans, nycirkus, musik, film, sport, spelindustri, vård och omsorg, integration och inkludering, välfärd och medskapande?

Tid: Lördag 10 juni
DEL 1 kl. 8.30 – 9.30
DEL 2 kl. 10.00 – 12.00

Rörelse i den fysiska teaterns tradition

Svante Grogarn är regissör, scenograf och lärare i skådespeleri. Han har en bred erfarenhet av scenkonst i frigrupper (Teater Albatross, Skånska Teatern, Teaterkompaniet, Ögonblicksteatern, Markatta musikteater m fl) men även institutioner (Bl a Göteborgs Stadsteater, Göteborgs Symfoniker, Sveriges Radio). Svante är biträdande rektor på Nordiska folkhögskolan och ansvarig för skådespelarutbildningen.

Workshopen är ett smakprov på arbete med kropp och rörelse i den fysiska teaterns tradition. Målet är att öppna kroppen som verktyg för analys och kommunikation. Kom i bekväma träningskläder.

Tid: Lördag 10 juni kl. 10.00 -12.00

Workshop ”Intuition in action” med Stephen Rappaport

Denna workshop syftar till att skapa större tillit till skådespelarens intuition, fantasi, impulser och idéer i sin medfödda kreativitet. Deltagarna uppmuntras att att tillåta, bekräfta och acceptera det som uppstår ur det okända, som Stephen Rappaport kallar ”The Other Side”. Detta leder till fördjupat utforskande och utveckling av karaktärer och berättelser. Workshopen hålls på engelska, men deltagarna är välkomna att prata svenska då Stephen förstår svenska. Mer om Stephen Rappaport och hans arbete: www.stephenrappaport.com

En kommentar från en tidigare workshopdeltagare: ”Wow. Det finns många gånger jag tycker att livet kan vara oerhört spännande, romantiskt, utvecklande, roligt, ångestfullt, vidrigt, skrämmande och fullständigt underbart, men det är är alldeles för små ord för att beskriva Stephen Rappaports workshop.” Patricia Frank, Photographer 

Samma workshop ges två gånger.

Tid: Lördag 1o juni kl 10.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Stjärnkalaset Östra och framtiden?

Hur ser framtiden ut när det gäller Stjärnkalaset i Stockholm? Nu finns rapporten som berättar hur arrangörer, bidragsgivare och teatrarna vill ha det! Vi presenterar rapporten och diskuterar innehållet: Finns det någon framtid för Stjärnkalaset och hur kommer den i så fall att se ut?

Tid: lördag 10 juni kl. 13.00 – 13.45

FRIVUX – fri teater för en vuxen publik.

Vi berättar om drivkrafterna och syftet med plattformen som startades vintern 2019. Tanken är att stärka de fria teatergrupper som arbetar mot en vuxen publik genom utbyten,konstnärligt utvecklingsarbete och samverkan. En plattform för solidaritet inom organisationen och för odlad kollegialitet.

Medverkande: Fia Adler Sandblad, ADAS teater, Zeljko Zantrac, Teater Theatron m fl.

Tid: lördag 10 juni kl. 13.00 – 14.00

Seminarium: Att nå ”den andra publiken” 

Seminarium om Teater JaLaDas undersökande arbete i projektet “Vad vill ni se? att nå den andra publiken”, om vad den flerkulturella och flerspråkiga vuxna vill se på en teaterscen och på vilket sätt kan scenkonstpubliken spegla demografin i Skåne. Samt om Teatercentrum södras projekt “Språket, familjen, teatern” där vi i samarbete med SFI, bildningsförbund, språkcaféer m.fl. bjuder in familjer i integrationsprocess till föreställningar som gärna får bygga på en bok. Teatrarna kommer i kontakt med nya målgrupper, publiken får språkutveckling, tillträde till nya offentliga rum och en delad upplevelse för hela familjen.. 

Tid: Lördag 10 juni kl. 13.00 – 14.00

Sociala medier – inspiration, fakta och smarta strategier

Detta seminarium fokuserar på de stora kanalerna inom sociala medier. Vi får en beskrivning av de olika kanalernas innehåll, funktion och följare. Vi får veta mer om varför det kan vara bra att synas och på vilket sätt. Var hittar vi våra målgrupper? Vilka plattformar fungerar bäst för oss? Organiska inlägg eller annonser? Vi tittar på influencers och får tips på hur man kan samarbeta med dessa.

Ett inspirerande seminarium med en expert från Mild – en byrå som arbetar med digital närvaro och varumärkesbyggande.  

Tid: Lördag 10 juni kl 13.00 – 14.00 

Panelsamtal om nyskriven dramatik!

Ett samtal om vad det innebär att som fri teater arbeta med nyskriven dramatik. Vi inleder med ett panelsamtal för att sedan inkludera alla närvarande. Vi lyfter hur processen kan starta med att skapa en helt ny oskriven föreställning och det, ofta, komplexa arbetet mot en färdig form. Hur kan samarbetet med en dramatiker se ut? Finns det risker och utmaningar att som fri teater arbeta med nyskriven dramatik? Hur modiga och fria vågar vi egentligen vara i de konstnärliga valen och vilka faktorer formar våra val? Vi tittar även närmare på begreppet nyskriven dramatik; vad är det och vad är motsatsen till det? 

Medverkande:
Samtalsledare: Kristian Hallberg – Månteatern
Kristina Ros – Masthuggsteatern och Barnteaterakademin 
Oskar Stenström – Banditsagor 
Sofia von Schmalensee – Ung scen Öst

Tid: Lördag 10 juni 14.10 – 15.10

Samtal: Vad är en kultursvag kommun och hur når vi dem?

Alla kommuner ser olika ut och har olika förutsättningar för att ge sina invånare bra scenkonst. Vissa kommuner upplevs som särskilt ”kultursvaga”. De kanske saknar kultursamordnare, en god infrastruktur för inköp eller rentav en kulturplan. När vi vill nå ut till sådana kommuner, hur gör vi då? Och hur definierar vi en ”kultursvag kommun”? I detta samtalet delar alla vi erfarenheter och tankar kring att samarbeta med kultursvaga kommuner; Teatercentrum delar med sig av de projekt de haft i tre olika regioner som lett till ökad kunskap om och förmedling inom dessa kommuner, samt ni teatrar får dela era insikter och tankar utifrån ert perspektiv som säljare och verksamma kulturaktörer. Tillsammans ökar vi vår kompetens och når ny förståelse för hur vi kan förhålla oss till, närma oss och arbeta med dessa kommuner. 

Tid: lördag 10 juni 14.15 – 15.00

Funkisteater: Teater Pero om att berätta med TAKK  

Teater Pero berättar om sitt arbete med att göra scenkonsten mer inkluderande för människor med funktionsnedsättningar. Efter att i många år ha arrangerat föreställningar där de anpassat sin föreställning för att kunna möta barn med NPF (Funkisföreställningar) tar de nu ett steg vidare för att tillgängliggöra scenkonsten. Under våren har skådespelarna Ulf Eriksson, Bára L Magnúsdóttir, Magnus Lundblad utbildat sig hos den brittiska teatergruppen Bamboozle i Leicester som arbetat i nästan 30 år med att göra högkvalitativ scenkonst för barn med komplexa funktionsnedsättningar. I detta seminarium delar de med oss av sina erfarenheter och tankar och hoppas på inspirerande samtal med övriga deltagare om hur vi kan göra scenkonsten mer tillgänglig.

Just nu arbetar Teater Pero fram en ny föreställning där vi kommer att stärka vårt berättande med TAKK för att kunna nå längre i sin ambition att scenkonst ska vara tillgänglig för alla. Dessutom presenterar Teatercentrum kunskapsbanken: inspiration och kunskap om hur man kan göra scenkonst mer tillgänglig.   

Tid: lördag 10 juni 14.10 – 15.10

De längre konstnärliga processerna

Hur bibehåller en teater en röd konstnärlig tråd genom olika organisationsformer? Hur viktigt är det med en röd tråd och vad gör att den förändras? I denna programpunkt möter vi tre teatrar med helt olika organisationsformer och/eller har haft olika organisationsformer genom åren och samtalar kring hur det påverkar det konstnärliga arbetet.

Efter panelsamtalet utforskar vi i smågrupper olika frågeställningar tillsammans utifrån alla deltagares erfarenheter av det konstnärliga arbetet.
Samtalsledare: Theodor Ryan, Teaterambulansen
Panel: Anders Widell, Månteatern
Anna Sefve och Kristin Falksten, Teater Trixter

Tid: Lördag 10 juni 15.30 – 17.30 

Arbetsgivarforum med Svensk scenkonst

Ett forum för dig som är arbetsgivare! Robin Nordahl Saleh från Svensk Scenkonst håller i information och samtal om nyheter i kollektivavtalet för fria professionella teatrar.  Vad har trygghetsöverenskommelsen fått för påverkan på Svensk Scenkonst kollektivavtal och nu även det nya kollektivavtalet för fria professionella teatrar? Vad är fördelarna med kollektivavtal och hur gynnar det både arbetsgivare och anställda? Möjlighet att ställa dina frågor och diskutera med andra kring din roll som arbetsgivare.

Tid: lördag 10 juni 15.30 – 16.30 

Erfarenhetsutbyte för producenter

Mötesplats för producenter där vi träffas för att diskutera producentfrågor och dela erfarenheter. Målet med träffen är att var och en ska få med sig massa kloka tips och råd tillbaka till sin verksamhet. Open space-inspirerad form där vi delar upp oss i mindre grupper, utifrån ämne, för att varje deltagare ska få möjlighet att diskutera just den fråga som intresserar dem. Under 90 minuter kommer vi att både inspirera och bli inspirerade! Mötesplatsen leds av Mikaela Lindstrand, Teatercentrum, och Cecilia Meeuwisse, Teater Pero. 

Tid: Lördag 10 juni 15.30 – 17.00

Maxamixen – ett innovativt laboratorium för kulturell jämlikhet!

Ta del av det bästa från Maxamixen! Genom de specialutvecklade flerspråkiga dramaövningarna presenteras verktyg för hur du kan uppmuntra flerspråkighet i olika enspråkiga sammanhang som till exempel i klassrummet. I denna workshop får du en exklusiv möjlighet att prova på. Övningarna är unika i sitt slag då de inkluderar alla oavsett språktillhörigheter och/eller bakgrund. Workshopen hålls i av Teater JaLaDa.

Tid: Lördag 10 juni kl. 15.30 – 17

Lansering Statistikverktyg för Teatercentrums medlemmar

Lansering och presentation av nytt statistikverktyg med möjlighet att komma igång på plats! 

Danscentrum Sverige tog under pandemin fram en app och databas för att förenkla för sina medlemmar att föra löpande föreställlningsstatistik och ta fram skräddarsydda statistikrapporter till redovisningar etc. Tack vare återstartstödet från Kulturrådet har Teatercentrum under våren kunnat beställa en utveckling och anpassning av Danscentrums statistikverktyg som nu passar Teatercentrums medlemmar! Detta helt nya verktyg har utvecklats med målet att underlätta för teaterns egen löpande statistikinsamling och rapportering till myndigheter och bidragsgivare. På köpet också ett värdefullt verktyg för Teatercentrums omvärldsbevakning och kulturpolitiska arbete!

Tid: lördag 10 juni 17.10 – 17.40

Samtal: Rum är nätverk 

Konstnärliga samtal, arbetsgivarforum, producentfrukost? Vad är det för nätverk man behöver som fri teater, i vilka sammanhang är det viktigt att hitta andra liknande organisationer att bolla med. På detta samtal pratar vi om vilka nätverk som vi har idag och vilka nätverk som vi är i behov av. Teatercentrum erbjuder idag en rad olika nätverk, är det dessa som behövs eller behöver de se ut på andra sätt? Samtalet leds av Emily Wilson, Teatercentrum, och Theodor Ryan, Teaterambulansen

Tid: Söndag 11 juni kl. 9.00 – 9.45

Morgonpromenad — Reflektion och inspiration

Starta dagen med en promenad! Vi börjar promenaden tillsammans från Nordiska Folkhögskolan och tar en tur på ca 30 minuter. I närheten av folkhögskolan finns både fin natur och Bohus fästning. 

Tid: Söndag 11 juni kl. 9.00 – 10.00

Meningen med föreningen 

-En workshop som undersöker vad Teatercentrum kan göra mest nytta för sina medlemmar – fria professionella teatrar – idag och i framtiden. 

Teatercentrum har funnits i över 50 år och under den tiden har villkoren för att driva en fri teatrar ändrats många gånger. 2023 tecknar Teatercentrum inte längre kollektivavtal för fria professionella teatrar men främjande och förmedlande verksamhet kräver allt mer tid och föreningens resurser. De senaste åren har Teatercentrum internt diskuterat hur vi kan organisera oss och rikta fokus för att uppfylla våra stadgar och verksamhetsplan. Nu vill vi öppna upp föra samtalet med er medlemmar – vad tänker ni om er förening och vad kan Teatercentrum göra mest nytta för flest. 

Förberedelse: Läs gärna föreningens stadgar och verksamhetsplan
Deltagare: Alla medverkande på Fritt spelrum är välkomna. 

Tid: Söndag 11 juni kl 10.15 – 12.00