Välkommen med intresseanmälan och programförslag

Teatercentrum bjuder in alla medlemmar till intresseanmälan för deltagande och programförslag för att få ett bra underlag till ett intressant och relevant program.

• För alla medarbetare vid Teatercentrums medlemsteatrar.
• Fritt deltagande i workshops, föreläsningar, presentationer
• Tillfällen till samtal, nätverk och erfarenhetsutbyte
• Gratis boende på Nordiska folkhögskolan
• Billig mat och kvällsbar
• Resesubvention.

Under pandemin reducerades mötesplatserna för fria teatrar kraftigt, samtidigt som Teatercentrums medlemsantal ökade. Med återstartsstöd från Kulturrådet planerar Teatercentrum nu för en konferens för medlemsteatrar och era medarbetare, med fortbildande, kulturpolitiska och konstnärliga föreläsningar och samtal, nya kontaktytor, nätverk och erfarenhetsutbyte.
Ett tillfälle till återstart för oss alla!

Programarbetet pågår januari-februari 2023.
Intresseanmälan är inte bindande.
Det färdiga programmet öppnar för anmälan i mars 2023.